Cytaty dla kobiet (534)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Czy w Twoim życiu jest coś, co sprawia wrażenie chaosu i zamętu? Czy coś zostało zmarnowane albo zniszczone? Modlę się, żebyś trzymała tę sprawę w swoim sercu i oddała ją w pełni Duchowi Świętemu, gdyż Jego skłonność do działania jest tak silna, że dotyka także tego co popadło w ruinę na skutek grzechu”. Sonja Corbitt, „Uwolniona”

„Czasami Pan nie zmienia naszej sytuacji bo chce działać w nas poprzez okoliczności, w których jesteśmy. Nasz charakter, siła i spójność wyznawanych wartości mają wielkie znaczenie - to dzięki nabytej mądrości i dojrzałości możemy lepiej wypełniać nasze powołanie. Nawet w chwilach próby czy cierpienia znajduje się skarb mądrości”. Brittney Moses

„Nasze związki nigdy nie będą idealne, bo nikt z nas nie jest doskonały. Jednak pamiętaj, że nie jest to przyzwolenie na dysfunkcyjne, niszczące relacje. Zasługujesz na zdrowy, życiodajny związek oparty na Panu, dlatego nie zgadzaj się na tkwienie w tym, co destrukcyjne”. Jackie Francois

 „Zamartwianie się to dźwiganie jutrzejszych trosk z dzisiejszym zapasem sił; to próba udźwignięcia dwóch dni na raz. Czy niepokój rozwiąże Twoje jutrzejsze zmagania? Nie, lecz ograbi Cię z dzisiejszej siły”. Corrie Ten Boom 

„Ten, kto codziennie szuka Boga i oddaje Mu siebie, odnajduje Boży zamysł względem swojego życia. Bóg objawia swój plan każdemu, kto do Niego przychodzi, rozmawia z Nim i naprawdę wierzy w to, że Bóg go słucha”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Jeśli żyjesz i oddychasz, Bóg ma plany względem ciebie. Twoja misja nie została jeszcze wypełniona. Nieważne, co zrobiłaś i co uczyniono tobie, Bóg ma zamysł względem twojego życia! On wykorzysta wszystko, czego doświadczyłaś, aby zwycięsko cię przez to przeprowadzić. Żadne doświadczenie z twojego życia nie zostanie zmarnowane. Bóg wykorzysta twoją przeszłość i teraźniejszość, aby jak najlepiej przygotować cię na przyszłość”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Odzyskasz nadzieję i pewność siebie, jeśli zaprosisz Jezusa do bolesnych doświadczeń swojego życia, żeby dokonał tam czegoś pięknego. On pragnie uzdrowić twoje serce i zabliźnić rany, które nosisz”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

Bóg pragnie...

„Bóg pragnie, abyśmy żyły w blasku Jego obietnic dających nadzieję na przyszłość, pomimo bolesnej przeszłości”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Zostałyśmy stworzone dla miłości, której miarą nie są nasze ostatnie dokonania, lecz niezmierzone miłosierdzie Boga. Serce pewne siebie znajdziemy u kobiety, która wie ponad wszelką wątpliwość, że zawsze będzie kochana i nic nie zdoła tego zmienić. Poczucie bezpieczeństwa, którego nic nie zachwieje, przychodzi wtedy, gdy ofiarujemy Jezusowi pusta studnię naszego serca, prosząc, aby ją wypełnił swoją bezwarunkową miłością”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Kiedy pozwolimy, aby to On nas napełniał, Duch Święty ugasi nasze duchowe pragnienie. Nasza dusza odnajdzie w Nim pokój i zaczniemy żyć z radością i odwagą, dla których fundamentem jest niezmienna obietnica mówiąca o tym, kim jesteśmy w Chrystusie i jakie mamy w Nim bogactwo”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

Top