Cytaty dla kobiet (479)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Bóg złożył pragnienie odwiecznej miłości w naszych sercach, aby przyciągnąć nas do siebie. Tylko Jego bezwarunkowa miłość może wypełnić pragnienia naszych serc. I właśnie takiej miłości pragną nasze dusze. Nie zaznamy pokoju, dopóki nasze serca nie spoczną w Bogu”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Dopóki nasze serca nie odnajdą pewności i akceptacji siebie w bezwarunkowej miłości Boga, zawsze czegoś nam będzie brakowało”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Kobiety rozumieją nie tylko intelektem, ale także sercem”. św. Edyta Stein

„Postawę kobiety charakteryzuje ukierunkowanie na życie i osobowość człowieka oraz obejmowanie całości: strzec, pielęgnować, zachowywać, karmić i przyczyniać się do wzrostu – to wrodzone jej, autentycznie macierzyńskie pragnienie”. św. Edyta Stein

Każda kobieta...

„Każda kobieta, która żyje w świetle wieczności, może realizować swoje przeznaczenie niezależnie od tego, gdzie żyje: w małżeństwie, w stanie zakonnym czy wykonując świecki zawód”. św. Edyta Stein

„Dusza kobiety musi być szeroka i otwarta na wszystko, co ludzkie; musi być cicha, żeby gwałtowne wichury nie gasiły słabych płomyków; musi być ciepła, żeby nie uschły delikatne kiełki, (…) uwolniona od siebie samej, żeby znajdywało w niej miejsce życie kogoś drugiego; a wreszcie ma być panią siebie samej i swego ciała, ażeby cała jej osoba byłą gotowa usłużyć na każde wezwanie”. św. Edyta Stein

„Dusza kobiety powinna być ogrodem i ojczyzną dla innych dusz, gdzie mogą się one rozwijać”. św. Edyta Stein

„Prawdziwym powołaniem kobiety jest takie, w którym w pełni dochodzi do głosu dusza kobieca i które może ją kształtować”. św. Edyta Stein

„Maryja ukazuje nam piękną cechę kobiecej opiekuńczości. Kiedy widzi osobę w potrzebie: cierpiącą, głodną, chorą, zagubioną, nie pyta, kim jest, skąd jest, lecz stara się jej jak najlepiej pomóc. Ta wrażliwość sprawia, że nie patrzymy na drugiego przez pryzmat kategorii: ubogi – bogaty, mądry – głupi, chory – zdrowy, młody – stary… lecz widzimy przede wszystkim człowieka w jego godności i potrzebie, z którą właśnie staje przed nami”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

Miłość do Boga...

„Miłość do Boga przechodzi przez konkretną miłość człowieka i miłość powierzonej mu ziemi ojczystej. Kobiety polskie maja tu na przestrzeni wieków przepiękny wkład w budzenie w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych miłości do Boga, do bliźnich, do ojczyzny, kultury, obyczajów, języka, tradycji”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

Strona 7 z 24
Top