Cytaty dla kobiet (476)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Skoro Bóg cię zna – ma względem ciebie plan i kocha cię bezwarunkowo, gdyż sam ciebie stworzył – to z całą pewnością pragnie również pomóc ci w pełni siebie zaakceptować. Jeśli przyjmiesz zamysł, jaki ma względem ciebie Bóg, odnajdziesz pewność siebie i radość”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Dla Boga jesteś kimś wyjątkowym, a nie tylko jedną z miliardów ludzi. Jesteś Jego cenną własnością, niezwykle drogocennym skarbem. Osobowość, którą masz, to jeden z aspektów, który czyni cię wyjątkową. To najbardziej naturalny sposób twojego funkcjonowania. Bóg obdarzył cię właśnie taką osobowością, a nie inną, żeby mógł oddziaływać poprzez ciebie na drugiego człowieka”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Kiedy Bóg patrzy na ciebie, widzi kogoś, kogo kocha”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Bóg nie chce, żebyśmy ze sobą konkurowały. On pragnie, abyśmy się uzupełniały, a tym samym wzmacniały w sobie oraz innych mocne strony i cieszyły się nimi, odkrywając zarazem tożsamość, jaką nam dał”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„W Chrystusie stajesz się kobietą, która w pełni wykorzystuje potencjał złożony w niej przez Boga. Ufając Jego mocy i obietnicom, jesteś kobietą, która się rozwija i każdego dnia staje się coraz bardziej podobna do Jezusa. Kobietą, która nie jest doskonała, ale poddaje się doskonałej łasce i miłości Boga, aby w niej działały”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Bóg pragnie wyprowadzić nas z mroku grzechu ku światłu, żebyśmy mogły kroczyć za Nim w wolności, jaką daje przebaczenie, oraz z ufnością płynącą z Jego miłości”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Kiedy przyznasz się przed Bogiem do błędu lub jeszcze większego bałaganu, jakim jest grzech, Bóg przyjdzie ci z pomocą i obdarzy zwycięstwem. On pragnie cię podtrzymać i pokazać ci, że przy pomocy Jego łaski oraz miłosierdzia jesteś w stanie wykorzystać swój upadek do tego, żeby powstać i odnaleźć poczucie własnej wartości w Chrystusie, polegając na Jego słowach o tobie”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Bóg pragnie nas zawsze w taki sam sposób. Nawet jeśli ktoś nas odrzuci, Bóg nigdy nie przestanie nas kochać! Skoro należymy do Jezusa, już zawsze będziemy kochane i akceptowane. Przez chrzest przyodziałyśmy się w Chrystusa, w Jego synostwo, które czyni nas wartościowymi”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Im częściej będziesz słuchać Bożego słowa, tym szybciej uwierzysz w jego moc, zaczniesz na nim polegać i żyć nim na co dzień”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Od chwili, gdy się obudzimy, musimy nastawiać się na Boży odbiór naszej osoby i wsłuchiwać się w Boże obietnice. Nie pozwól atakującym cię wątpliwościom powalić się na ziemię, ale rozpoczynaj każdy dzień od uciekania się do Bożej mocy i polegania na Jego obietnicach. Pamiętaj tylko, że to nie dzieje się samoistnie. Sama musisz podjąć odpowiednie działanie”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

Strona 5 z 24
Top