Cytaty dla kobiet (479)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Trwając w Kościele, poznajemy nasze kobiece – kapłańskie serce otrzymane we chrzcie świętym. W naszym kapłańskim sercu możemy odkrywać, że jesteśmy strażniczkami duchowości i życia wewnętrznego, nosimy w sobie wyczucie świętości i pobożności, jesteśmy wrażliwe na cierpienia innych. Bądźmy tymi, które ukazują innym piękno i radość wspólnoty oraz stawiają w życiu na jedność!” „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Mamy coś takiego w sobie, że chcemy gromadzić ludzi wokół siebie. Dobrze się czujemy wtedy, kiedy wokół nas panuje zgoda, pokój i wzajemne zrozumienie. Kiedy możemy tworzyć coś razem dla innych. Dzieje się tak, bo kobieta pojednana ze sobą i wewnętrznie spójna wszędzie tam, gdzie przebywa, wprowadza klimat zrozumienia, przebaczenia, serdeczności i komunii”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Maryja to pierwsza w historii działaczka pro-life! Maryja rozumie wszystkie młode dziewczyny i kobiety, które odkrywają w sobie niespodziewanie nowe życie, którego nie planowały. Ona może je wspierać w odważnym opowiedzeniu się po stronie życia, nawet wbrew wszystkim i wszystkiemu, bo sama doświadczyła ocalenia”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Kobieta słucha sercem, widzi osoby całościowo, a nie fragmentarycznie, angażuje się całą sobą, intuicyjnie przeczuwa rozwiązanie problemu, a praktycznie doradza, jak to uczynić”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Jako kobiety potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie słuchać, wspierać, czerpać wzajemnie siłę i doświadczenie życia. Dlatego my też ze swoimi sprawami możemy przychodzić do Maryi, powierzać Jej swoje troski, tajemnice, niepokoje, radości, sukcesy. Także i my od Niej możemy się uczyć być tymi, które potrafią doradzić, podpowiedzieć, wysłuchać. To jest prorockie, kobiece oblicze Kościoła dzisiaj”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Każda kobieta może i pragnie budzić zachwyt, który inspiruje do dobra, prawdy, poświęcenia. Może też szokować poprzez zachowania i postawy pełne naiwności, wrogości, wulgarności, prostactwa czy zawiści… Lecz wtedy nie tyle inspiruje, co budzi niesmak i chęć odwetu”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Być miłą, serdeczną, ciepłą wcale nie znaczy być naiwną. Kobieta potrafi wspaniale łączyć w sobie łagodność ze stanowczością. Musi tylko wiedzieć, do czego dąży, jakie są jej cele i jakie wartości jej przyświecają. A potem jasno określać granice własne i innych. Możemy być coraz bardziej autentyczne, dając poczucie bezpieczeństwa innym, a jednocześnie być afirmujące, podkreślając wszystko to, co dobre, prawdziwe i piękne w drugich, stawać się ‘mecenasami’ wartości drugiego człowieka”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„To rozmowa i dialog, zaufanie i zawierzenie, wspólna praca i odpoczynek. Gesty bliskości, zatroskania i zainteresowania się drugą osobą. Wspólne planowanie, wytyczanie celów, podobne zainteresowania. To wszystko niesamowicie zbliża i jednoczy. Uczmy się od Maryi i Józefa, że miłość między mężczyzną i kobietą, mężem i żoną, chłopakiem i dziewczyną, przyjacielem i przyjaciółką może być tak piękna, tak czysta, bo nienaruszona w żaden sposób”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Fizyczność, seksualność jest wspaniałym darem Boga dla małżonków, lecz Maryja i Józef pokazują nam, że jest jeszcze wiele innych aspektów, które budują piękną, szczęśliwą więź pomiędzy mężczyzną i kobietą. Jest to świat uczuć i myśli, działań i pragnień, świat wartości i modlitwy, które wiążą głęboko i nierozerwalnie małżonków”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

„Dopóki każda z nas nie uszanuje samej siebie, także inni nie będą okazywali nam szacunku. To my wyznaczamy granice i pokazujemy, jak chcemy być traktowane przez innych. Kobieta pełna godności promieniuje fascynującym pięknem, które zachwyca i porusza wszystkich znajdujących się wokół niej do tego stopnia, że jest traktowana z czcią i zachwytem”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

Strona 10 z 24
Top