Cytaty dla kobiet (476)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Kiedy skupiamy się na naszych słabościach, okrywamy nasz umysł cieniem zwątpienia i blokujemy dostęp światła Bożych prawd do naszego serca. Naszym powołaniem nie jest blokowanie światła ani bycie światłem. Zostaliśmy stworzeni do życia w świetle w taki sposób, żeby historia naszego życia mówiła o świetle, a nasze zawierzenie Chrystusowi przyciągało do światła innych ludzi”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Warkocz doskonale oddaje istotę silnego małżeństwa. Trzy sploty: Chrystus, żona i mąż. W Biblii poznajemy Pana, który objawia swoją miłość poprzez łaskę, ochronę, prawdę, opiekę. W małżeństwie splecionym z trzech elementów miłość męża i żony podtrzymywana jest przez Miłość, której oni sami nie mogą ofiarować drugiej osobie. Taki splot jest trudny do rozplątania, stanowi też solidny fundament dla trwałej relacji”. Audrey Roloff

„Czy w Twoim życiu jest coś, co sprawia wrażenie chaosu i zamętu? Czy coś zostało zmarnowane albo zniszczone? Modlę się, żebyś trzymała tę sprawę w swoim sercu i oddała ją w pełni Duchowi Świętemu, gdyż Jego skłonność do działania jest tak silna, że dotyka także tego co popadło w ruinę na skutek grzechu”. Sonja Corbitt, „Uwolniona”

„Czasami Pan nie zmienia naszej sytuacji bo chce działać w nas poprzez okoliczności, w których jesteśmy. Nasz charakter, siła i spójność wyznawanych wartości mają wielkie znaczenie - to dzięki nabytej mądrości i dojrzałości możemy lepiej wypełniać nasze powołanie. Nawet w chwilach próby czy cierpienia znajduje się skarb mądrości”. Brittney Moses

„Nasze związki nigdy nie będą idealne, bo nikt z nas nie jest doskonały. Jednak pamiętaj, że nie jest to przyzwolenie na dysfunkcyjne, niszczące relacje. Zasługujesz na zdrowy, życiodajny związek oparty na Panu, dlatego nie zgadzaj się na tkwienie w tym, co destrukcyjne”. Jackie Francois

 „Zamartwianie się to dźwiganie jutrzejszych trosk z dzisiejszym zapasem sił; to próba udźwignięcia dwóch dni na raz. Czy niepokój rozwiąże Twoje jutrzejsze zmagania? Nie, lecz ograbi Cię z dzisiejszej siły”. Corrie Ten Boom 

„Ten, kto codziennie szuka Boga i oddaje Mu siebie, odnajduje Boży zamysł względem swojego życia. Bóg objawia swój plan każdemu, kto do Niego przychodzi, rozmawia z Nim i naprawdę wierzy w to, że Bóg go słucha”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Jeśli żyjesz i oddychasz, Bóg ma plany względem ciebie. Twoja misja nie została jeszcze wypełniona. Nieważne, co zrobiłaś i co uczyniono tobie, Bóg ma zamysł względem twojego życia! On wykorzysta wszystko, czego doświadczyłaś, aby zwycięsko cię przez to przeprowadzić. Żadne doświadczenie z twojego życia nie zostanie zmarnowane. Bóg wykorzysta twoją przeszłość i teraźniejszość, aby jak najlepiej przygotować cię na przyszłość”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

„Odzyskasz nadzieję i pewność siebie, jeśli zaprosisz Jezusa do bolesnych doświadczeń swojego życia, żeby dokonał tam czegoś pięknego. On pragnie uzdrowić twoje serce i zabliźnić rany, które nosisz”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

Bóg pragnie...

„Bóg pragnie, abyśmy żyły w blasku Jego obietnic dających nadzieję na przyszłość, pomimo bolesnej przeszłości”. Renee Swope „Kobieta pewna siebie”

Strona 6 z 24
Top