SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (301)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Przyjmujący was mnie przyjmuje i mnie przyjmujący przyjmuje (tego który wysłał mnie”. (Według Mateusza 10, 40)

„Piękną walkę zwalczyłem, biegu dokonałem, wiarę ustrzegłem”. (Do Tymoteusza II 4, 7)

„Cóż za wąska brama i ścieśniona droga odprowadzająca w życie, i nieliczni są znajdujący ją”. (Według Mateusza 7, 14)

„I składali sobie wszyscy, (którzy usłyszeli), w sercu ich, mówiąc: Czym zatem dziecko to będzie? I bowiem ręka Pana była z nim”. (Według Łukasza 1, 66)

„Boję się zaś, aby nie jakoś, jak wąż zwiódł Ewę w przewrotności jego, zostały zniszczone pomyślenia wasze z dala od prostoty [i nieskalaności[ (tej) względem Pomazańca”. (Do Koryntian II 11, 3)

„Tak zaś, siejący oszczędnie, oszczędnie i żąć będzie; i siejący w wysławianiach, w wysławianiach i żąć będzie”. (Do Koryntian II 9, 6)

„Jeśli bowiem miłowalibyście miłujących was, jaką zapłatę macie? Czyż nie i poganie to czynią?” (Według Mateusza 5, 46 a. 47 b)

„Usłyszeliście, że powiedziane zostało: Oko zamiast oka i ząb zamiast zęba. Ja zaś mówię wam, nie rewanżować się złemu”. (Według Mateusza 5, 38 – 39 a)

„Tak że jeśli ktoś w Pomazańcu nowym stworzeniem; dawne przeszło, oto stało się nowe”. (Do Koryntian II 5, 17)

„Który zaś czyniłby i nauczałby, ten wielkim nazwany będzie w królestwie niebios”. (Według Mateusza 5, 19 b)

Strona 12 z 16
Top