SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (339)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Jeśli jakąś więc zachęta w Pomazańcu, jeśli jakimś pocieszenie miłości, jeśli czymś wspólnota ducha, jeśli czymś serce i litość, wypełnijcie mą radość, aby to samo myślelibyście”. (Do Filipian 2, 1 – 2 a)

„On zaś odpowiadając rzekł do nich: Matką mą i braćmi moimi ci są: słowo Boga słuchający i czyniący”. (Według Łukasza 8, 21)

„Patrzajcie więc jak słuchacie. Który bowiem będzie miał, dane będzie mu, i który nie będzie miał, i co zdaje się mieć, zabrane będzie od niego”. (Według Łukasza 8, 18)

„Zachęcam więc was ja, więzień w Panu, (by) w sposób godny postępować powołania, którym zostaliście powołani, z całą uniżonością serca i delikatnością, z wielkodusznością, znosząc jedni drugich w miłości”. (Do Efezjan 4, 1 – 2)

 „Komu zaś przyrównam ludzi pokolenia tego i komu są podobni? Podobni są dzieciom na rynku siedzącym i przemawiającym do innych…”. (Według Łukasza 7, 31 – 32 a)

„…i powiedział: Młodzieńcze, tobie mówię, podnieś się. I usiadł martwy i zaczął mówić, i dał go matce jego”. (Według Łukasza 7, 14 b – 15)

„I zeszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był podporządkowany im. I Jezus posuwał się [w] mądrości, i dojrzałości, i łasce u Boga i ludzi”. (Według Łukasza 2, 51 a. 52)

„Nie bowiem jest drzewo dobre czyniące owoc zepsuty, ani znów drzewo zepsute czyniące owoc dobry”. (Według Łukasza 6, 43)

„Jezus więc zobaczywszy matkę i ucznia obok stojącego, którego miłował, mówi matce: Kobieto, oto syn twój. Potem mówi uczniowi: Oto matka twa. I od owej godziny wziął uczeń ją do (siebie)”. (Według Jana 19, 26 – 27)

„Nie bowiem wysłał Bóg Syna na świat, aby osądził świat, ale aby wybawiony został świat przez niego”. (Według Jana 3, 17)

Strona 11 z 17
Top