SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (272)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Który zaś czyniłby i nauczałby, ten wielkim nazwany będzie w królestwie niebios”. (Według Mateusza 5, 19 b)

„Tak niech zaświeci światło wasze wobec ludzi, żeby zobaczyli wasze dobre czyny i otoczyli chwałą Ojca waszego, (tego) w niebiosach”. (Według Mateusza 5, 16)

„Bo jak obfitują cierpienia Pomazańca ku nam, tak przez Pomazańca obfituje i zachęta nasza”. (Do Koryntian II 1, 5)

„W końcu, bracia, radujcie się, wydoskonalajcie się, zachęcajcie się, (to) samo myślcie, zachowujcie pokój, i Bóg miłości i pokoju będzie z wami”. (Do Koryntian II 13, 11)

„I naprzód poszedłszy trochę upadł na twarz jego modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli możliwe jest, (niech) przejdzie z dala ode mnie kielich ten. Lecz nie jak ja chcę, ale jak ty”. (Według Mateusza 26, 39)

„Mówi matka jego sługom: To, co powie wam, uczyńcie”. (Według Jana 2, 5)

„i nikt (nie) może powiedzieć: Panem Jezus, chyba że w Duchu Świętym”. (Do Koryntian I 12, 3 b)

„Mówi mu Jezus: Jeśli (on), chcę, (by) (pozostał) aż przychodzę, co (to) do ciebie? Ty mi towarzysz!” (Według Jana 21, 22)

„Zasmucił się Piotr, że powiedział mu trzeci (raz): Kochasz mnie? i (że tak) mówi mu: Panie, wszystko ty wiesz, ty wiesz, że kocham cię”. (Według Jana 21, 17 b)

„gorliwością nie dokuczliwi, duchem wrzący, Panu służący, nadzieją radujący się, (w) utrapieniu będący wytrwali, (przy) modlitwie trwający niezłomnie”. (Do Rzymian 12, 11 – 12)

Strona 11 z 14
Top