Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (474)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I zaraz Duch go wyrzuca w pustkowie. I był na pustkowiu czterdzieści dni doświadczany przez Szatana, i był ze zwierzętami, i zwiastunowie służyli mu. Po zaś wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei, głosząc dobrą nowinę Boga i mówiąc, że: Wypełniła się pora i zbliżyło się królestwo Boga; zmieniajcie myślenie i wierzcie w dobrą nowinę”. (Według Marka 1, 12 - 15)

„Eliud zaś zrodził Eleazara, Eleazar zaś zrodził Mattana, Mattan zaś zrodził Jakuba, Jakub zaś zrodził Józefa męża Marii, z której zrodzony został Jezus zwany Pomazańcem. Wszystkich więc pokoleń od Abrahama do Dawida pokoleń czternaście, i od Dawida do przesiedlenia (do) Babilonu pokoleń czternaście, i od przesiedlenia (do) Babilonu do Pomazańca pokoleń czternaście”. (Według Mateusza 1, 15 - 17)

 „Do swoich przyszło i swoi go nie przyjęli. Jacy zaś przyjęli je, dało im władzę dziećmi Boga stać się, wierzącym w imię jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga zrodzeni zostali. I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy”. (Według Jana 1, 11 - 14)

„I cała mnogość była ludu modląca się zewnątrz (w) godzinie kadzenia. Dał się zobaczyć zaś mu zwiastun Pana, stojący z prawej ołtarza kadzenia. I zmieszał się Zachariasz zobaczywszy, i strach padł na niego. Powiedział zaś do niego zwiastun: Nie bój się, Zachariaszu, ponieważ wysłuchane zostało błaganie twe, i żona twa Elżbieta urodzi syna ci, i nazwiesz imię jego Jan”. (Według Łukasza 1, 10 - 13)

 „Ja zanurzyłem was (w) wodzie, on zaś zanurzy was w Duchu Świętym. I stało się w tamtych dniach, przyszedł Jezus z Nazaretu (w) Galilei, i został zanurzony w Jordanie przez Jana. I zaraz wychodząc z wody zobaczył rozdarte niebiosa i Ducha jak gołąb schodzącego na niego. I głos stał się z niebios: Ty jesteś syn mój umiłowany, w tobie upodobałem”. (Według Marka 1, 8 - 11)

„Jozjasz zaś zrodził Jechoniasza i braci jego za przesiedlenia (do) Babilonu. Po zaś przesiedleniu (do) Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela, Salatiel zaś zrodził Zorobabela, Zorobabel zaś zrodził Abiuda, Abiud zaś zrodził Eliakima, Eliakim zaś zrodził Azora, Azor zaś zrodził Sadoka, Sadok zaś zrodził Achima, Achim zaś zrodził Eliuda”. (Według Mateusza 1, 11 - 14)

„(Był) człowiek wysłany od Boga, na imię mu Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle, aby wszyscy uwierzyli przez nie(go). Nie był on światłem, ale aby zaświadczył o świetle. Było światło prawdziwe, które oświetla każdego człowieka, przychodzącego na świat. Na świecie było i świat przez nie stał się, i świat go nie poznał”. (Według Jana 1, 6 - 10)

„Byli zaś sprawiedliwi oboje przed Bogiem, chodzący e wszystkich przykazaniach i (w) przepisach Pana nienaganni. I nie było im dziecka, jako że była Elżbieta bezpłodna, i oboje posunięci w dniach ich byli. Stało się zaś (przy) (służeniu kapłańskim) jego porządkiem zmiany jego przed Bogiem, według zwyczaju kapłaństwa dostał w udziale, (by) okadzić wszedłszy do przybytku Pana”. (Według Łukasza 1, 6 – 9)

„I wychodziła do niego cała judejska kraina i Jerozolimczycy wszyscy, i byli zanurzani przez niego w Jordanie rzece, wyznający grzechy ich. I był Jan odziany włosami wielbłąda i pasem skórzanym wokół biodra jego, i jedzący szarańcze i miód dziki. I głosił mówiąc: Przychodzi silniejszy (ode) mnie za mną, którego nie jestem wart schyliwszy się rozwiązać rzemień sandałów jego”. (Według Marka 1, 5 – 7)

 „Salomon zaś zrodził Roboama, Robom zaś zrodził Abiasza, Abiasz zaś zrodził asana, Asaf zaś zrodził Jozafata, Jozafat zaś zrodził Joroama, Joroam zaś zrodził Ozjasza, Ozjasz zaś zrodził Joatama, Joatam zaś zrodził Achaza, Achaz zaś zrodził Ezechiasza, Ezechiasz zaś zrodził Manassesa, Manasses zaś zrodził Amosa, Amos zaś zrodził Jozjasza”. (Według Mateusza 1, 7 – 10)

Strona 24 z 24
Top