Z Dzienniczka św. s. Faustyny (269)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „Wtem niespodziewanie ujrzała Pana przy klombie, który mi powiedział: Nie płacz, ja jestem z tobą zawsze”. (259)

św. Faustyna „I rzekł mi Pan: „Nie lękaj się, nie pozostawię cię samą”. (258)

św. Faustyna „Każdym uderzeniem serca dziękuję Ci, Boże, za wielkie miłosierdzie względem mnie”. (256)

św. Faustyna „Ukrywać się przed wzrokiem ludzkim, cokolwiek czynić będę dobrego, aby przez to Bóg sam był zapłatą moją”. (255)

św. Faustyna „Milsza mi jest jedna godzina u stóp ołtarza, spędzona w największych oschłościach ducha, aniżeli sto lat rozkoszy w świecie. Wolę być w klasztorze popychlem nic nie znaczącym, niż na świecie królową”. (254)

św. Faustyna „Nie sądzić nigdy nikogo, dla innych mieć oko pobłażliwe, a dla siebie surowe. Do Boga odnosić wszystko, a w oczach własnych czuć się tym, czym jestem – to jest największą nędzą i nicością. W cierpieniach zachowywać się cierpliwie i spokojnie, wiedząc, że wszystko z czasem przeminie”. (253)

św. Faustyna „Każdą duszę, którąś mi powierzył, Jezus, będę się starała wspomagać modlitwą i ofiarę, aby łaska Twoja mogła w nich działać”. (245)

św. Faustyna „Jezu mój, oto teraz będę się starała o cześć i chwałę imienia Twojego, walcząc aż do dnia, w którym mi powiesz sam – dosyć”. (245)

św. Faustyna „Ufność moja jest bez granic w Jego Jezusa najmiłosierniejszym Sercu”. (244)

św. Faustyna „Czuję, że całą jestem Boża, czuję, że jestem Jego dzieckiem, czuję, że jestem cała własnością Boga. Doświadczam tego nawet w sposób fizyczny i odczuwalny”. (244)

Strona 3 z 14
Top