Z Dzienniczka św. s. Faustyny (324)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „Nie sądzić nigdy nikogo, dla innych mieć oko pobłażliwe, a dla siebie surowe. Do Boga odnosić wszystko, a w oczach własnych czuć się tym, czym jestem – to jest największą nędzą i nicością. W cierpieniach zachowywać się cierpliwie i spokojnie, wiedząc, że wszystko z czasem przeminie”. (253)

św. Faustyna „Każdą duszę, którąś mi powierzył, Jezus, będę się starała wspomagać modlitwą i ofiarę, aby łaska Twoja mogła w nich działać”. (245)

św. Faustyna „Jezu mój, oto teraz będę się starała o cześć i chwałę imienia Twojego, walcząc aż do dnia, w którym mi powiesz sam – dosyć”. (245)

św. Faustyna „Ufność moja jest bez granic w Jego Jezusa najmiłosierniejszym Sercu”. (244)

św. Faustyna „Czuję, że całą jestem Boża, czuję, że jestem Jego dzieckiem, czuję, że jestem cała własnością Boga. Doświadczam tego nawet w sposób fizyczny i odczuwalny”. (244)

św. Faustyna „Nie liczyć się z żadną ofiarę, ścieląc się pod stopy sióstr jako dywanik, po którym nie tylko mogą chodzić, ale i swoje stopy mogą obcierać. Pod stopami sióstr jest dla mnie miejsce”. (243)

św. Faustyna „Za każde upokorzenie podziękuję Panu Jezusowi”. (242)

św. Faustyna „Miłość bliźniego – pierwsze: usłużność dla sióstr; drugie; nie mówić o nieobecnych i bronić sławy bliźniego; trzecie: cieszyć się z powodzenia bliźniego”. (241)

św. Faustyna „Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Cię z całego serca. W chwilach najcięższych Tyś matką moją”. (239)

św. Faustyna „Prosiłam Pana, aby mi udzielił łaski nieobrażania Go nigdy żadnym, nawet najdrobniejszym grzesznikiem, ani nawet niedoskonałością, dobrowolnie i świadomie”. (239)

Strona 6 z 17
Top