Kursy Biblijne (6727)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1444)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1426)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1414)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1211)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (1232)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...
Obadiasz więc poszedł naprzeciw Achaba, zaraz go zawiadomił . Achab zaś poszedł naprzeciw Eliasza. 17 Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu: «To ty jesteś ten dręczyciel Izraela!» 18 A on mu odrzekł: «Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem przykazań Pańskich, a ponadto ty poszedłeś za Baalami. 19 Więc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także czterystu pięćdziesięciu proroków Baala oraz czterystu proroków Aszery, stołowników Izebel».
„Nie wiecie, że na stadionie biegnący wszyscy biegną, jeden zaś bierze nagrodę? Tak biegnijcie, aby złapaliście. Każdy zaś walczący wszystko wytrzymuje: tamci więc, aby zniszczalny wieniec wzięli, my zaś niezniszczalny. Ja zatem tak biegnę, jak nie niejasno, tak uderzam pięściami, jak nie powietrze bijący; ale podbijam me ciało i traktuję jak niewolnika, aby nie jakoś, innym ogłosiwszy, sam niewypróbowany stałbym się”. (Do Koryntian I 9, 24 – 27)
Za Jezusem idą ludzie, dlatego, że Jego słowo jest pełne mocy. Łk 7, 11 „Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki”.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!»
(Mt 13,1-9)

Teraz pozwól, by Słowo pracowało w Tobie... Rozmyślaj nad Nim... Mogą Cię w tym ukierunkować następujące pytania:

  1. Co zrobiły "tłumy"? Kiedy mam swój czas przy Jezusie? Czy codziennie jestem przy Nim?Czy walczę o to, by mieć czas na wyłącznośc z Jezusem? Czy potrafię zrezygnować z pewnych rzeczy, by zyskać czas na przebywanie razem z Nim?

  2. O jakich rodzajach gleby opowiada Jezus w przypowieści? Jaki grunt dla ziarna Słowa Bożego przypomina moje serce? Czy Słowo Boże jednym uchem we mnie wpada, a drugim wypada? Czy przyjmuję Je płytko, bez rozważania, bez rozmyślania? Czy pozwalam troskom dnia, zmęczeniu, trudom, cierpieniom, by Je zagłuszyły? Czy zazwyczaj przyjmuję Słowo w skupieniu, z otwartością, "zatrzymuję się" nad Nim, rozważam, odzwierciedlam Je moimi czynami?

  3. Jakim wezwaniem kończy Jezus nauczanie zawarte w dzisiejszym fragmencie Ewangelii? Jakie miejsce w mojej codziennej pobożności zajmuje słuchanie Boga? Jakie mam "swoje" sposoby otwierania sie na to, co "ma dla mnie" Bóg? Jak często czytam i rozważam Pismo Święte? Czy rozmyślam nad tajemnicami różańcowymi? Czy proszę Ducha Świętego o pomoc w aktywnym słuchaniu i rozważaniu? Czy pragnę uczyć się od Maryi, która "zachowywała" Słowo w swym sercu?

 

Wyraź swoją wdzięczność Bogu za czas, który otrzymałeś od Niego. Teraz idź i wydawaj owoc stokrotny!

Joshua 9, 6 – 11

„Thus they journeyed to Joshua in the camp at Gilgal, where they said to him and to the Israelites, We have come from a far-off land; now, make a covenant with us. 7But the Israelites replied to the Hivites, You may be living in land that is ours. How, then, can we make a covenant with you? 8But they answered Joshua, We are your servants. Then Joshua asked them, Who are you? Where do you come from? 9They answered him, Your servants have come from a far-off land, because of the fame of the LORD, your God. For we have heard reports of all that he did in Egipt 10and all that he did to the two kings of the Amorites beyond the Jordan, Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, who lived in Ashtaroth. 11So our elders and all the inhabitants of our land said to us, Take along provisions for the journey and go to meet them. Say to them: We are your servants; now make a covenant with us”.
Przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od ciebie, to tchnienie Pańskie uniesie ciebie, nie wiem dokąd. Gdy zaś przyjdę powiedzieć Achabowi, a on cię nie znajdzie, to wówczas może mnie zabić! A wszak twój sługa boi się Pana od swojej młodości. 13 Czyż nie oznajmiono memu panu, co uczyniłem, kiedy Izebel zabijała proroków Pańskich? Jak wówczas ukryłem stu ludzi spośród proroków Pańskich, po pięćdziesięciu w grocie, i żywiłem ich chlebem i wodą. 14 A ty teraz mówisz: "Idź, powiedz twemu panu: Oto jest Eliasz!" Ależ on mnie zabije!» 15 Na to Eliasz odpowiedział: «Na życie Pana Zastępów, któremu służę, zaprawdę dziś mu się ukażę».
„Wolny bowiem będąc od wszystkich, (dla) wszystkich siebie samego uczyniłem niewolnikiem, aby coraz liczniejszych pozyskałbym: i stałem się (dla) Judejczyków jak Judejczyk, aby Judejczyków pozyskałbym; (dla tych) pod Prawem jak pod Prawem, nie będąc sam pod Prawem, aby (tych) pod Prawem pozyskałbym; (dla) nie mających Prawa jak nie mający Prawa, nie będąc nie mającym Prawa Boga, ale zgodnym z Prawem Pomazańca, aby pozyskałbym nie mających Prawa; stałem się (dla) nie mających siły nie mającym siły, aby nie mających siły pozyskałbym; (dla) wszystkich stałem się wszystkim, aby w ogóle jakichś zbawiłbym. Wszystko zaś czynię dla dobrej nowiny, aby współuczestnikiem jej stałbym się”. (Do Koryntian I 9, 19 – 23)
Jezus nieustannie lubi zadziwiać. Łk 7, 10 „A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego”.

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.
(Mt 19,27-29)

 

Rozmyślaj w ciszy nad Słowem, które jako żywe i skuteczne, ma moc kształtować teraz Ciebie i Twoje życie... Poprowadzić Cię w tym mogą następujące pytania:

  1. Co deklaruje Piotr w pytaniu zadanym Jezusowi? Co (kogo) "opuściłem" ze względu na Jezusa? Jakiego cierpienia doświadczyłem? Jakie straty doczesne poniosłem? Jeśli żadnych, to czy moje życie jest naprawdę życiem z Jezusem? Jeśli poniosłem straty doczesne, to czy potrafię dostrzec ich sens? Czy potrafię się nimi cieszyć ze względu na Jezusa?

  2. Jaką obietnicę daje Jezus tym, którzy zdecydowali się na ofiary ze względu na życie z Nim? Czy wobec trudów, cierpień będących skutkiem życia innego, niż proponuje świat, wytrwale czekam na nagrodę w niebie? Czy zachowuję ufność i wiarę? Czy się nie zniechęcam? Czy podsycam w sobie nadzieję radości wiecznej z Bogiem?

 

Podziękuj za wnioski, do których doprowadził Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz idź i pozwól, by znalazły odzwierciedlenie w Twojej codzienności!

Joshua 9, 1 – 5

„When the news reached all the kings west of the Jordan, in the mountain regions and in the Shephelah, and all along the coast of the Great Sea as far as the Lebanon: Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, 2they gathered together to launch a common attack against Joshua and Israel. 3On hearing what Joshua had done to Jericho and Ai, the inhabitants of Gibeon 4formed their own scheme. They chose provisions for a journey, making use of old sacks for their donkeys, and old wineskins, torn and mended. 5They wore old, patched sandals and shabby garments; and all the bread they took was dry and crumbly”.
Strona 1 z 337

Top