Kursy Biblijne (7088)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1516)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1498)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1486)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1283)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (1305)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...

Judges 1, 1 – 4

„After the death of Joshua the Israelites consulted the LORD, asking, Who shall be first among us to attack the Canaanites and to do battle with them? 2The LORD answered: Judah shall attack: I have delivered the land into his power. 3Judah then said to his brother Simeon, Come up with me into the territory allotted to me, and let us do battle with the Canaanites. I will likewise go with you into the territory allotted to you. So Simeon went with him. 4When Judah attacked, the LORD delivered the Canaanites and Perizzites into their power, and they struck down ten thousand of them in Bezek”.
„Słudzy moi sprowadzą je z Libanu do morza, a ja zestawię je na morzu w tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywność». 24 Tak Hiram dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko ten potrzebował. 25 Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu dwadzieścia tysięcy kor pszenicy i dwadzieścia tysięcy bat tłoczonej oliwy. Co roku Salomon dawał to Hiramowi. 26 Pan bowiem obdarzył Salomona mądrością tak, jak mu przyrzekł. Utrwaliła się zatem przyjaźń między Hiramem a Salomonem, gdyż zawarli ze sobą przymierze. 27 Król Salomon powołał robotników, pracujących przymusowo, z całego Izraela. Było takich robotników trzydzieści tysięcy. 28 Wysyłał ich do Libanu co miesiąc po dziesięć tysięcy na zmiany: miesiąc byli w Libanie, a dwa miesiące w domu. Przełożonym robotników, pracujących przymusowo, był Adoniram. 29 Salomon miał też siedemdziesiąt tysięcy tragarzy i osiemdziesiąt tysięcy rozłupujących skały. 30 Ponadto Salomon miał, prócz wyższych urzędników zarządzających pracami, trzy tysiące trzystu nadzorujących lud wykonujący pracę. 31 Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na założenie fundamentów budowli. 32 Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z Giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni”.
„Mając więc taką nadzieję, wielką otwartością posługujemy się i nie tak jak Mojżesz kładł zasłonę na twarz jego ku nie spojrzeć wprost synowie Izraela na koniec (tego) uznawanego za bezużyteczne. Ale skamieniały pomyślenia ich. Aż do bowiem dzisiejszego dnia (ta) sama zasłona przy odczytywaniu Starego Przymierza trwa nie odsłaniana, bo w Pomazańcu jest uznawana za bezużyteczną”. (Do Koryntian II 3, 12 – 14)
W ciekawym momencie Jezus daje władzę swoim uczniom – wcześniej pokazując, że sam tę władzę posiada Łk 9, 1 „Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób”.

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».
(Łk 8,19-21)

 

Rozmyślaj w ciszy nad Słowem, które jako żywe i skuteczne, ma moc kształtować teraz Ciebie i Twoje życie... Poprowadzić Cię w tym mogą następujące pytania:

 1. Kto zgromadził się wokół Jezusa? Co robili Ci ludzie?

  Czy należę do "wspólnoty Jezusa", skupiającej tych, którzy są jak najbliżej Niego i chcą słuchać Jego Słowa? Jeśli nie, to czyjej bliskości pragnę najbardziej, z czyim słowem szczególnie się liczę? Czy dałem Jezusowi szansę, by "rozsmakował" mnie w swojej bliskości, by nasycił mnie swym Słowem?

 2. Co Jezus powiedział na wieść o pojawieniu się Matki i krewnych? Czy w ten sposób zanegował wartość więzów krwi? Co wyakcentował? Jakie jest kryterium przynależności do rodziny Bożej, połączonej więzami duchowymi? Kto najdoskonalej sprostał temu kryterium? Czy Maryja, która poczęła Jezusa nie tylko w sensie fizycznym, ale najpierw pod swoim sercem, odpowiadając "niech mi się stanie" na propozycję Boga, wyrażoną podczas zwiastowania, jest tylko Jego matką biologiczną? Czy dostrzegam, że Ona jest pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Jezusa przez wierne słuchanie Jego słowa, zachowywanie go w swym sercu i wierne wypełnianie?

 3. A ja? Czy należę do rodziny Jezusa? Czy mam w sobie pragnienie wsłuchiwania się w Jego słowo? Kiedy mam swój czas na słuchanie Go? Czy walczę o ten czas? Czy codziennie jestem przy Nim? Czy zależy mi na tym na tyle, że potrafię zrezygnować z pewnych, mniej ważnych rzeczy, by zyskać czas na modlitwę? Czy proszę Ducha Świętego o pomoc w aktywnym słuchaniu (tak, by usłyszeć) i rozważaniu? Czy pragnę uczyć się od Maryi, która wiernie słuchała Słowa, zachowywała je w swym sercu i odzwierciedlała w codzienności?

 

Podziękuj za wnioski, do których doprowadził Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz idź wraz z Maryją i ucz się od Niej, co to znaczy przynależeć do Jego rodziny!

 

„After these events, Joshua, son of Nun, servant of the LORD, died at the age of a hundred and ten, 30and they buried him within the borders of his heritage at Timnath-serah in the mountain region of Ephraim north of Mount Gaash. 31Israel served the LORD during the entire lifetime of Joshua, and of those elders who outlived Joshua and who knew all the work the LORD had done for Israel. 32The bones of Joseph,* which the Israelites had brought up from Egypt, were buried in Shechem in the plot of ground Jacob had bought from the sons of Hamor, father of Shechem, for a hundred pieces of money. This was a heritage of the descendants of Joseph. 33When Eleazar, son of Aaron, also died, he was buried on the hill which had been given to his son Phinehas in the mountain region of Ephraim”.
„Wtedy Salomon przesłał Hiramowi takie słowa: 17 «Wiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł budować świątyni Imieniu Pana, Boga swego, z powodu wojen, jakimi go dokoła otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie położył ich pod jego stopy. 18 A teraz Pan, Bóg mój, obdarzył mnie zewsząd pokojem. Nie ma przeciwnika ani też złego wydarzenia. 19 Wobec tego zamierzam budować świątynię Imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co Pan rzekł Dawidowi, memu ojcu: Twój syn, którego ci dam jako następcę na twoim tronie, on właśnie będzie budował świątynię dla mego Imienia. 20 Teraz więc każ naścinać mi cedrów z Libanu. A moi słudzy niech będą razem z twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mamy ludzi tak umiejących ciąć drzewa jak Sydończycy». 21 Gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i rzekł: «Niech będzie dziś błogosławiony Pan, który Dawidowi dał mądrego syna, [by władał] tym wielkim ludem». 22 Następnie Hiram przesłał Salomonowi te słowa: «Wysłuchałem tego, co mi przesłałeś. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co do drzewa cedrowego i co do drzewa cyprysowego”.
„Jeśli zaś służba śmierci, w literach wyryta na kamieniach, stała się w chwale, tak że nie móc patrzeć wprost synowie Izraela na twarz Mojżesza z powodu chwały twarzy jego, (tej) (chwały) uznawanej za bezużyteczną, jak nie bardziej służba ducha będzie w chwale? Jeśli bowiem (dla) służby zasądzenia chwała, wiele bardziej obfituje służba sprawiedliwości chwałą. I bowiem nie jest obdarzone chwałą (to) obdarzone chwałą w tej sprawie z powodu (owej) przewyższającej chwały. Jeśli bowiem (to) uznawane za bezużyteczne dla chwały, wiele bardziej (to) trwające w chwale”. (Do Koryntian II 3, 7 – 11)
Doświadczenie mocy Boga niejednokrotnie rodzi osłupienie Łk 8, 56 „Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało”.

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Mt 9,9-13)

 

Rozmyślaj teraz nad przeczytanym Słowem... Mogą Ci w tym pomóc następujące pytania:

 1. Na kogo Jezus zwrócił uwagę wychodząc z Kafarnaum?

  Czy doświadczam teraz na sobie uwagi Jezusa? Czy wierzę, że mnie nią nieustannie obdarza? Czy jestem na to doświadczenie otwarty?

  Czy moja uwaga jest teraz skierowana na Jezusa czy błądzę myślami pośród spraw codzienności? Czy zechcę do tego, co mnie teraz najbardziej absorbuje, zaprosić Jezusa? Czy wierzę, że On jest Bogiem bliskim i pragnie mi towarzyszyć w mojej codzienności?

 2. Jakie wezwanie skierował Jezus do celnika Mateusza?

  Co Jezus dziś mówi do mnie? Czy jestem otwarty na Jego wezwanie do "pójścia za Nim"? Czy zależy mi na rozpoznawaniu Jego drogi dla mnie czy wolę chodzić "swoimi drogami"? Czy mam tendencję do "wyprzedzania" Go, chodzenia "na skróty", powątpiewania o słuszności drogi, którą mnie prowadzi? Z czego to może wynikać?

 3. Kto – według słów Jezusa – potrzebuje lekarza?

  Czy dostrzegam swoje duchowe "choroby"? Czy pragnę doświadczyć (doświadczać) w osobie Jezusa – lekarza? Czy doznaję od Niego uzdrowienia? Co we mnie potrzebuje Jego uzdrawiającej łaski? Jakie "miejsca" w mojej duszy są "chore"? W jakich aspektach życia potrzebuję przemiany?

 4. W jakim kontekście – w rozmowie z faryzeuszami – Jezus wypowiada słowa o miłosierdziu i ofierze?

  Czy urzeczywistniam je w swoim życiu? Na co kładę większy nacisk w codzienności: na ofiarowywanie Bogu różnych wyrzeczeń czy na okazywanie miłosierdzia tym, którym mi je szczególnie trudno okazać?

   

Podziękuj za natchnienia, którymi obdarował Cię Bóg w czasie tego rozmyślania. Teraz idź i bądź choć w części tak dobry dla innych, jak Jezus jest dla Ciebie!

 

Strona 1 z 355

Top