Kursy Biblijne (5135)

W tym dziale:

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1119)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Zobacz artykuły...
Kurs Biblijny: Bóg radzi

Kurs Biblijny: Bóg radzi (1114)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zobacz artykuły...
Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms

Kurs biblijny: Cała Biblia przez sms (1087)

Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00

Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMSy cały Stary i Nowy Testament.

np. Księga Rodzaju 1, 23 - 26 "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»".

Zobacz artykuły...
Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego

Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (905)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Zobacz artykuły...
Słowo po angielsku

Słowo po angielsku (910)

Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00

Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English. 

np. Genesis 1, 1 - 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light, and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came, and morning followed—the first day”.

Zobacz artykuły...

Moses said to Korah, You and all your faction shall appear before the LORD tomorrow—you and they and Aaron too. 17Then each of you take his own censer, put incense in it, and present it before the LORD, two hundred and fifty censers; and you and Aaron, each with his own censer, do the same. 18So each of them took their censers, and laying incense on the fire they had put in them, they took their stand by the entrance of the tent of meeting along with Moses and Aaron. 19Then, when Korah had assembled all the community against them at the entrance of the tent of meeting, the glory of the LORD appeared to the entire community, 20and the LORD said to Moses and Aaron: 21Stand apart from this community, that I may consume them at once. 22But they fell prostrate and exclaimed, O God, God of the spirits of all living creatures, if one man sins will you be angry with the whole community? 23The LORD answered Moses: 24Speak to the community and tell them: Withdraw from the area around the tent of Korah, Dathan and Abiram”.

„Rzekł więc do mieszkańców Sukkot: «Dajcie, proszę, po bochenku chleba oddziałowi, który idzie za mną, gdyż jest znużony, a jestem w pościgu za Zebachem i Salmunną - królami madianickimi». Odpowiedzieli mu zwierzchnicy z Sukkot: «Czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, żebyśmy mieli dać chleba twojemu wojsku?» Odpowiedział im Gedeon: «Kiedy Pan wyda w rękę moją Zebacha i Salmunnę, wówczas wymłócę ciała wasze cierniami pustyni i ostami». Udał się stamtąd do Penuel i tymi samymi słowami, co poprzednio, zwrócił się do jego mieszkańców. Penuelczycy odpowiedzieli mu tak, jak poprzednio mieszkańcy Sukkot. Penuelczykom dał podobną odpowiedź jak mieszkańcom Sukkot: «Kiedy wrócę w pokoju, zburzę tę twierdzę». 10 Zebach i Salmunna byli w Karkor, przy czym wojsko ich wynosiło około piętnastu tysięcy mężów. Była to reszta wojska ludu ze Wschodu. Liczba poległych dochodziła bowiem do stu dwudziestu tysięcy dobywających miecza”.

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 22, 1 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus porównuje królestwo niebieskie? („do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi”) 2. Co rzekł król swoim sługom? („uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”) 3. Kogo zauważył król i o co spytał? („człowieka, nie ubranego w strój weselny; Jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”) 4. Co król kazał zrobić z tym człowiekiem? („zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności!”)

Bycie uczonym w Piśmie i potwierdzanie słowom Jezusa wcale nie oznacza jeszcze nowego narodzenia, o którym mówił Jezus do Nikodema Mk 12, 32 „Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego”.

„Moses summoned Dathan and Abiram, sons of Eliab, but they answered, We will not go. 13Are you not satisfied that you have brought us here from a land flowing with milk and honey to have us perish in the wilderness, that now you must also lord it over us? 14Far from bringing us to a land flowing with milk and honey, or giving us fields and vineyards for our inheritance, will you gouge out our eyes? No, we will not go. 15Then Moses became very angry and said to the LORD, Pay no attention to their offering. I have never taken a single donkey from them, nor have I wronged any one of them”.

„Potem rzekli do niego mężowie Efraima: «Cóż to za sposób postępowania z nami, żeś idąc walczyć z Madianitami nie wezwał nas?» I bardzo się z nim spierali. Odpowiedział im: «Czy teraz uczyniłem coś większego w porównaniu z wami? Czyż nie lepszy jest ostatni zbiór u Efraima niż pierwszy u Abiezera? W wasze ręce wydał Bóg dowódców madianickich: Oreba i Zeeba. Cóż więcej mogłem uczynić w porównaniu z wami?» Na te słowa uspokoiło się ich oburzenie przeciwko niemu. Potem Gedeon przybył nad Jordan i przeprawił się on sam razem z trzystu mężami, którzy z nim byli, a byli oni znużeni i głodni”.

 

„Był zaś pewien uczeń w Damaszku imieniem Ananiasz i powiedział do niego w widzeniu Pan: Ananiaszu. Ten zaś powiedział: Oto ja, Panie. Zaś Pan do niego: Wstawszy pójdź na ulicę nazywaną Prostą i odszukaj w domu Judy Szawła imieniem Tarsyjczyk. Oto bowiem modli się. I zobaczył męża [w widzeniu] Ananiasza imieniem, (który wszedł) i (który położył na) nim ręce, żeby zaczął widzieć. Zacząwszy odpowiadać zaś Ananiasz: Panie: usłyszałem od wielu o mężu tym, jakie zła świętym Twym uczynił w Jeruzalem. I tutaj ma władzę od arcykapłanów związać wszystkich przywołujących imię Twe”. (Dokonania wysłanników 9, 10 – 14)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 20, 1 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie? („do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy”) 2. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”)

Miłość bliźniego wytłumaczona jest przez Jezusa i oznacza takie kochanie, jak ukochał Jezus Mk 12, 31 „Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

„Then he said to Korah and to all his faction, May the LORD make known tomorrow morning who belongs to him and who is the holy one and whom he will have draw near to him! The one whom he chooses, he will have draw near to him. 6Do this: take your censers, Korah and all his faction, 7and put fire in them and place incense in them before the LORD tomorrow. He whom the LORD then chooses is the holy one. You Levites go too far! 8Moses also said to Korah, Hear, now, you Levites! 9Are you not satisfied that the God of Israel has singled you out from the community of Israel, to have you draw near him to maintain the LORD’s tabernacle, and to attend upon the community and to serve them? 10He has allowed you and your Levite kinsmen with you to approach him, and yet you seek the priesthood too. 11It is therefore against the LORD that you and all your faction are conspiring. As for Aaron, what has he done that you should grumble against him?”

Strona 1 z 257
Top