Rozważania do niedzielnych czytań (82)

Mk 4, 26 - 34
"W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom".
Mk 3, 20 - 35
"Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»".
Mk 2, 23 – 3, 6
"A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić".
Mt 28, 16 - 20
"Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata".
J 15, 26 - 27; 16, 12 - 15
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie".
Mk 16, 15 - 20
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"
J 15, 9 - 17
"Trwajcie w miłości mojej!"
J 15, 1 - 8
"Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni". 
J 10, 11 - 18
"Jezus powiedział: <<Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce>>". 
Łk 24, 35-48
"Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: <<Macie tu coś do jedzenia?>> Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich". 
Strona 1 z 5
Top