Trochę więcej o Bogu (453)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że święta Tradycja słowo Boga, powierzone Apostołom przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego, przekazuje w całości następcom Apostołów, aby w swoim przepowiadaniu oświeceni Duchem prawdy, wiernie go strzegli, ukazywali je i szerzyli? Zob. KKK 81

Czy wiesz, że Pismo święte jest słowem Boga, utrwalonym na piśmie pod natchnieniem Ducha Bożego? Zob. KKK 81

Czy wiesz, że Jezus obiecał pozostać ze swoimi „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20)? Zob. KKK 80

Czy wiesz, że Tradycja i Pismo święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa? Zob. KKK 80

Czy wiesz, że święta Tradycja i Pismo święte wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu? Zob. KKK 80

Czy wiesz, że święta Tradycja i Pismo święte ściśle łączą się z sobą i przenikają? Zob. KKK 80

Czy wiesz, że Duch Święty, dzięki któremu żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, doprowadza wierzących do całej prawdy i sprawia, że słowo Chrystusa przebywa w nich obficie? Zob. KKK 79

Czy wiesz, że Bóg który kiedyś przemówił, bezustannie rozmawia z Oblubienicą swego umiłowanego Syna? Zob. KKK 79

Czy wiesz, że udzielanie się Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo w Duchu Świętym, pozostaje obecne i aktywne w Kościele? Zob. KKK 79

Czy wiesz, że wypowiedzi świętych Ojców wskazują na ożywczą obecność tej Tradycji, której bogactwo przenika działanie i życie wierzącego i modlącego się Kościoła? Zob. KKK 78

Top