Trochę więcej o Bogu (506)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni; jest Początkiem i Końcem wszystkiego? Zob. KKK 198

Czy wiesz, że odmawiać w wierze Credo, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy? Zob. KKK 197

Czy wiesz, że pierwsze wyznanie wiary składa się przy chrzcie? Zob. KKK 189

Czy wiesz, że wiara jest przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi w przyszłym życiu? Zob. KKK 184

Czy wiesz, że wiara jest konieczna do zbawienia? Zob. KKK 183

Czy wiesz, że Kościół jest Matką wszystkich wierzących? Zob. KKK 181

Czy wiesz, że wiara Kościoła poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi naszą wiarę? Zob. KKK 181

Czy wiesz, że wiara jest aktem eklezjalnym? Zob. KKK 181

Czy wiesz, że wiara jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym, który odpowiada godności osoby ludzkiej? Zob. KKK 180

Czy wiesz, że aby wierzyć, człowiek potrzebuje wewnętrznych pomocy Ducha Świętego? Zob. KKK 179

Top