Trochę więcej o Bogu (265)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że z inicjatywy Soboru Trydenckiego powstał Katechizm Rzymski, który nosi także jego imię i stanowi dzieło o wielkim znaczeniu jako kompendium nauki chrześcijańskiej? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że Bóg w każdym czasie i każdym miejscu jest bliski człowiekowi? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Sobór Trydencki w swoich dekretach postawił katechezę na pierwszym miejscu? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że od katechezy zależy nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem Bożym? Zob. KKK 7

Czy wiesz, że posługa katechetyczna czerpie wciąż nową moc z soborów? Zob. KKK 9

Czy wiesz, że Ojcowie Kościoła poświęcają katechezie ważną część swojej posługi? Zob. KKK 8

Czy wiesz, że katecheza jest ściśle złączona i związana z całym życiem Kościoła? Zob. KKK 7

Czy wiesz, że elementy pasterskie misji Kościoła to: pierwsze głoszenie Ewangelii, czyli przepowiadanie misyjne w celu wzbudzenia wiary; poszukiwanie racji wiary; doświadczenie życia chrześcijańskiego; celebracja sakramentów; włączenie do wspólnoty eklezjalnej; świadectwo apostolskie i misyjne? Zob. KKK 6

Czy wiesz, że Bóg stworzył człowieka, żeby uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że pasterskie elementy misji Kościoła (pierwsze głoszenie Ewangelii, poszukiwanie racji wiary…) mają aspekt katechetyczny, przygotowują do katechezy lub z niej wynikają? Zob. KKK 6

Strona 13 z 14
Top