Wiele decyzji podejmowanych jest przez tych, którzy są przy Bogu ze złym rozeznaniem

31 październik 2019

Wiele decyzji podejmowanych jest przez tych, którzy są przy Bogu ze złym rozeznaniem Mk 15, 1 „Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi”.

Top