Jezus modli się za...

01 lipiec 2020
„Jezus modli się za mnie, za każdego z nas. Musimy to sobie jednak powtarzać, aby przekonać samych siebie: On jest wierny i modli się za mnie. Właśnie teraz, w tej chwili. Każdy z nas musi powiedzieć: «Jezus modli się za mnie», pracuje, przygotowuje dla nas to miejsce. On jest wierny, czyni to, bo obiecał. Niebo będzie tym spotkaniem, spotkaniem z Panem, który tam poszedł, aby przygotować miejsce, spotkanie z każdym z nas. A to nam daje ufność, sprawia, że ufność wzrasta”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-04/msza-papiez-franciszek-marta-niebo-jezus.html

Top