W Pieśni nad Pieśniami...

01 listopad 2020
„W Pieśni nad Pieśniami znajdujemy najpiękniejszy opis miłości. Został nam darowany, byśmy wiedziały, jak ma wyglądać miłość mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Jednak został nam darowany w jeszcze ważniejszym celu – byśmy zobaczyły i odkryły ogromną miłość Boga, naszego Stwórcy, do każdej z nas oraz abyśmy Go uszczęśliwiły tym, że same jesteśmy szczęśliwe. A kiedy jesteśmy szczęśliwe, to jesteśmy właśnie takie, jakimi On pragnął nas mieć – kobietami według Bożego serca”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top