SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (686)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Mt 10, 7

„Szczęśliwi ci, którzy odpowiadają na  łaskę Boga, ale nieszczęśliwi owi, którzy słysząc Go pukającego do drzwi ich serca, zamykają je”. św. Jan Bosko

Ps. Tak trudno czasem wyruszyć, aby głosić. To co nas tak często powstrzymuje - to lęk! Panie daj nam odwagę głosić Ciebie.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Mt 9, 37

„Wszystkie nasze zdolności i nasze zamierzenia, muszą mieć na uwadze tylko chwałę Boga”. św. Jan Bosko

„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy”. Ps 145, 8

„Oprócz Jezusa nie mamy lepszego oparcia na tej ziemi, ani pełniejszego pocieszenia jak zawierzenie opiece Tej, która jest rozdawczynią Jego łask”. św. Jan Bosko

„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Ga 6, 14

„W trudnościach i w walce nie zapominaj nigdy, że mamy przygotowaną wielką nagrodę w niebie”. św. Jan Bosko

„Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc”. Ps 85, 13

„Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę. On cię nie oszuka, jeśli pracujesz dla Niego”. św. Jan Bosko

Ps. Źródło szczęścia jest w naszym Panu.

ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławieni, którzy zachowują Boże pouczenia i szukają Go całym sercem”. Ps 119, 2

„Bądźcie roztropni, ale nie zapominajmy, że nasza roztropność musi zawsze polegać na ocaleniu wiary, sumienia i naszej duszy”. św. Jan Bosko

Ps. Pan daje ogromne łaski, gdy zachowujemy Boże przykazania i szukamy całym sercem. ks. Rafał Jarosiewicz
 

Strona 35 z 35
Top