Głoszenie Dobrej Nowiny przez narzucanie Jej - to niestety współczesne „wyprawy krzyżowe”…

10 maj 2022

Top