Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

poniedziałek, 12 wrzesień 2016 00:24

Księga Rodzaju 47, 4-6

 

I dalej mówili do faraona: «Przybyliśmy, aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla trzód twoich sług, tak ciężki jest głód w ziemi Kanaan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goszen!» 5 Faraon rzekł do Józefa: «Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie. 6 Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego ojca i twych braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi trzodami».

 

poniedziałek, 12 wrzesień 2016 00:23

Księga Rodzaju 47, 1-3

 

Józef wszedłszy do faraona oznajmił mu: «Ojciec mój i bracia z trzodami, bydłem i całym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen». 2 Po czym Józef przedstawił faraonowi pięciu swych braci, których zabrał z sobą. 3 Faraon zapytał jego braci: «Jakie jest wasze zajęcie?» Odpowiedzieli mu: «Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie».

 

poniedziałek, 12 wrzesień 2016 00:20

Księga Rodzaju 46, 32 - 34

32 Są oni pasterzami trzód. A jako hodowcy trzód sprowadzili swe owce i woły oraz cały swój dobytek.

33 Kiedy zaś faraon was zawezwie i zapyta: Jaki jest wasz zawód,

34 odpowiecie: My słudzy twoi, trudnimy się od dziecka hodowlą trzód, zarówno my, jak i nasi przodkowie. - I wtedy tylko będziecie mogli się osiedlić w Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz trzody».

poniedziałek, 12 wrzesień 2016 00:20

Księga Rodzaju 46, 28 - 31

Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, 29 Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego szyi. 30 Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz!» 31 A potem Józef rzekł do braci i do całej rodziny swego ojca: «Pójdę zawiadomić faraona i powiem mu: Bracia moi i rodzina mego ojca przybyli do mnie z Kanaanu.

piątek, 02 wrzesień 2016 00:00

Księga Rodzaju 46, 23 - 27

Syn Dana: Chuszim. 24 Synowie Neftalego: Jachseel, Guni, Jeser i Szillem. 25 Są to potomkowie synów Bilhy, którą dał Laban Racheli, swej córce, a która urodziła ich Jakubowi. Wszystkich osób siedem. 26 Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, było ogółem, oprócz żon synów Jakuba, sześćdziesięciu sześciu. 27 Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu.

czwartek, 01 wrzesień 2016 00:00

Księga Rodzaju 46, 18 - 22

18 Są to potomkowie synów Zilpy, którą dał Laban córce swej Lei, a która ich urodziła Jakubowi - szesnaście osób.

19 Synowie Racheli, żony Jakuba: Józef i Beniamin.

20 Józefowi urodzili się w Egipcie synowie, których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On imieniem Poti Fera: Manasses i Efraim.

21 Synowie Beniamina: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard.

22 Są to potomkowie synów Racheli, którzy urodzili się Jakubowi. Wszystkich osób czternaście.

środa, 03 sierpień 2016 17:04

Przed czym przestrzega Jezus?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 13 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

  1. Przed czym przestrzega Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości”)
  2. Dlaczego Jezus przestrzega przed chciwością? („bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”)
środa, 03 sierpień 2016 17:02

Co kazał zrobić Herod?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 14, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

  1. Co kazał zrobić Herod i dlaczego? („kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada”)
  2. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać”)
  3. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („daj mi…tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”) 4. Co stało się następnie? („posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu”)
środa, 03 sierpień 2016 17:02

Co rzekła Marta do Jezusa?

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 11, 19 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

  1. Co rzekła Marta do Jezusa? („Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”)
  2. Co odrzekł jej Jezus? („brat twój zmartwychwstanie”)
  3. Kim jest Jezus, i jaką daje obietnicę? („Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”)
Top