Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Choć budzimy się każdego...

Choć budzimy się każdego dnia w Bogu, to nasze życie zanurzone w Nim spontanicznie pragnie szczęścia, które może dać tylko Pan. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Poranek, jako moment oddawania...

Poranek, jako moment oddawania chwały Panu Bogu, to podpowiedź i zachęta, aby taki był każdy moment rozpoczętego dnia. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Nie ma spraw, o...

Nie ma spraw, o których Bóg nie myślałby, wobec sytuacji, które mają nas spotkać w kolejnym dniu naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Chociaż w Bogu poruszamy...

Chociaż w Bogu poruszamy się, a On sam nas podtrzymuje w istnieniu, jako wszechmogący Bóg, znający nas całkowicie, daje nam wolność, w której to my możemy określić stopień bliskości relacji z nim. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Choć Pan Bóg pragnie...

Choć Pan Bóg pragnie być w bliskości z nami, to daje nam wolną wolę, abyśmy to właśnie my zdecydowali, czy tego chcemy. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Bycie w stanie łaski...

Bycie w stanie łaski uświęcającej to podstawa i fundament, na którym mamy budować, jako katolicy, naszą relację z Bogiem, który jest spragniony bliskości z człowiekiem. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Najróżniejsze sytuacje w naszym...

Najróżniejsze sytuacje w naszym życiu dają nam szansę uczenia się języka, w którym przemawia Bóg Ojciec do nas – Jego dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Słowo Boga ma moc...

Słowo Boga ma moc odradzać nas na nowo – zatem poranek jest pięknym momentem, aby dać Mu się odrodzić. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Miłość Pana Boga –...

Miłość Pana Boga – przyjmowana i odkrywana – daje nam szansę na wychodzenie z przesłaniem Ewangelii do innych. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 kwiecień 2020 01:30

Miłość Pana Boga nie...

Miłość Pana Boga nie objawia się na jeden sposób. On okazuje miłość od małych, po wielkie rzeczy w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz

Top