Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

środa, 01 lipiec 2020 15:10

Szukanie obecności Boga to...

Szukanie obecności Boga to dobra postawa, pod warunkiem, że nie powoduje zaniedbania naszych obowiązków. Boga trzeba znaleźć z nich. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Czas koronawirusa nie zwalnia...

Czas koronawirusa nie zwalnia nas z czujności nad naszym życiem duchowym. Każdego ranka porządnie zaplanuj dzień, by nie uciekł ci on przez palce. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Nie chcę bowiem wy...

„Nie chcę bowiem wy nie wiedzieć, bracia, że ojcowie nasi wszyscy pod chmurą byli i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy za Mojżeszem zostali zanurzeni w chmurze i w morzu, i wszyscy tę samą duchową potrawę zjedli, i wszyscy ten sam duchowy wypili napój; pili bowiem z duchowej towarzyszącej skały; (tą) skałą zaś był Pomazaniec”. (Do Koryntian I 10, 1 – 4)
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Nie wiecie, że na...

„Nie wiecie, że na stadionie biegnący wszyscy biegną, jeden zaś bierze nagrodę? Tak biegnijcie, aby złapaliście. Każdy zaś walczący wszystko wytrzymuje: tamci więc, aby zniszczalny wieniec wzięli, my zaś niezniszczalny. Ja zatem tak biegnę, jak nie niejasno, tak uderzam pięściami, jak nie powietrze bijący; ale podbijam me ciało i traktuję jak niewolnika, aby nie jakoś, innym ogłosiwszy, sam niewypróbowany stałbym się”. (Do Koryntian I 9, 24 – 27)
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Wolny bowiem będąc od...

„Wolny bowiem będąc od wszystkich, (dla) wszystkich siebie samego uczyniłem niewolnikiem, aby coraz liczniejszych pozyskałbym: i stałem się (dla) Judejczyków jak Judejczyk, aby Judejczyków pozyskałbym; (dla tych) pod Prawem jak pod Prawem, nie będąc sam pod Prawem, aby (tych) pod Prawem pozyskałbym; (dla) nie mających Prawa jak nie mający Prawa, nie będąc nie mającym Prawa Boga, ale zgodnym z Prawem Pomazańca, aby pozyskałbym nie mających Prawa; stałem się (dla) nie mających siły nie mającym siły, aby nie mających siły pozyskałbym; (dla) wszystkich stałem się wszystkim, aby w ogóle jakichś zbawiłbym. Wszystko zaś czynię dla dobrej nowiny, aby współuczestnikiem jej stałbym się”. (Do Koryntian I 9, 19 – 23)
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Jeśli bowiem głoszę dobrą...

„Jeśli bowiem głoszę dobrą nowinę, nie jest mi chlubą; (jako) konieczność bowiem (na) mnie leży; biada bowiem mi jest, jeśli nie głosiłbym dobrej nowiny. Jeśli bowiem z własnej woli to robiłbym, zapłatę miałbym; jeśli zaś nie z własnej woli, szafarzowanie powierzono mi. Jaka więc ma jest zapłata? Aby, głosząc dobrą nowinę, nie obciążoną kosztami położyłbym tę dobrą nowinę, (tak by) nie użyć swobody mej w dobrej nowinie”. (Do Koryntian I 9, 16 – 18)
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Nie wiecie, że (przy)...

„Nie wiecie, że (przy) poświęconych pracujący [(te)] z poświęconego jedzą, (ci) ołtarzu przy będący (z) ołtarzem mają udział? Tak i Pan rozporządził (tym) dobrą nowinę zwiastującym z dobrej nowiny żyć. Ja zaś nie posłużyłem się żadnym (z) tych. Nie napisałem zaś tego, aby tak stało się we mnie, piękne bowiem mi raczej umrzeć niż (tej) chluby mej nikt (nie) uczyni pustą”. (Do Koryntian I 9, 13 – 15)
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Nie według człowieka to...

„Nie według człowieka to mówię, lub i Prawo tego nie mówi? W bowiem Mojżesza Prawie jest napisane: Nie nałożysz kagańca wołowi młócącemu. Czy (o) woły martwi się Bóg? Czy z powodu nas całkowicie mówi? Z powodu nas bowiem zostało napisane, że powinien w nadziei orzący orać i młócący w nadziei uczestniczenia. Jeśli my wam duchowe (dobra) posialiśmy, wielkie (to), jeśli my wasze cielesne (dobra) żąć będziemy? Jeśli inni (w) waszym majątku uczestniczą, nie raczej my? Ale nie posłużyliśmy się swobodą tą, ale wszystko wytrzymujemy, aby nie jakiej przeszkody dalibyśmy dobrej nowinie Pomazańca”. (Do Koryntian I 9, 8 – 12)
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Moja obrona (przed) mnie...

„Moja obrona (przed) mnie osądzającymi jest ta. Nie mamy swobody zjeść i wypić? Nie mamy swobody siostry kobiety brać ze sobą, jak i pozostali wysłannicy, i bracia Pana, i Kefas? Czy sam ja i Barnaba nie mamy swobody nie pracować? Kto służy w wojsku (za) własny żołd kiedykolwiek? Kto sadzi winnicę i owocu jej nie je? Lub kto pasie trzodę i z mleka trzody nie je?” (Do Koryntian I 9, 3 – 7)
środa, 01 lipiec 2020 15:10

Nie jestem wolny? Nie...

„Nie jestem wolny? Nie jestem wysłannikiem? Czyż nie Jezusa, Pana naszego ujrzałem? Nie dziełem mym wy jesteście w Panu? Jeśli (dla) innych nie jestem wysłannikiem, ale (dla) was jestem, bowiem pieczęcią mego wysłannictwa wy jesteście w Panu”. (Do Koryntian I 9, 1 – 2)
Strona 6 z 530

Top