Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

sobota, 22 październik 2016 00:11

Intencja na 31.10.2016

Msza Święta w intencji katechetów, aby byli realnymi świadkami wiary, którą głoszą.

sobota, 22 październik 2016 00:11

Intencja na 30.10.2016

Msza Święta dziękczynna za Misje Parafialne, które dziś kończą się w Koszalinie, w parafii Ducha Świętego – za wszystkich uczestników oraz prowadzących.

sobota, 22 październik 2016 00:10

Intencja na 29.10.2016

Msza Święta w intencji rodzin, które są w potrzebie, oby odnalazły niezbędną pomoc i wsparcie, aby dzieci mogły rozwijać się w zdrowym i pogodnym środowisku.

sobota, 22 październik 2016 00:10

Intencja na 28.10.2016

Msza Święta w intencji wszystkich osób bezrobotnych, aby znalazły potrzebną pracę, niezbędną do godnego życia.

sobota, 22 październik 2016 00:09

Intencja na 27.10.2016

Msza Święta w intencji misji i misjonarzy, którzy głoszą Dobrą Nowinę i posługują w różnych częściach świata.

sobota, 22 październik 2016 00:09

Intencja na 26.10.2016

Msza Święta w intencjach, które zostały (do dnia dzisiejszego) nadesłane oraz tych opublikowanych w księdze gości na www.pozytywnego.pl

sobota, 22 październik 2016 00:09

Intencja na 25.10.2016

Msza Święta o światło Ducha Świętego, w związku z przygotowaniami do kolejnych Rekolekcji Narodowych.

sobota, 22 październik 2016 00:08

Intencja na 24.10.2016

Msza Święta w intencji wszystkich osób, które straciły pracę, aby szybko znalazły nową, aby móc godnie żyć.

sobota, 22 październik 2016 00:08

Intencja na 23.10.2016

Msza Święta o dobre przeżycie Misji Parafialnych, które dziś rozpoczynają się w Koszalinie, w parafii Ducha Świętego.

sobota, 22 październik 2016 00:08

Intencja na 22.10.2016

Msza Święta w intencji młodzieży, aby nie bała się dawać odważnego świadectwa swojej wiary.

Strona 6 z 62
Top