Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Nie dając nikomu sposobności...

„Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków...” 2 Kor 6, 3 - 4
„Trzeba żyć duchem pokory, cierpliwości, miłości”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Jeżeli Jezus cierpiał i wzór nam zostawił, abyśmy szli Jego drogą, to powinniśmy pomyśleć, jak my powinniśmy podchodzić do cierpienia. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

W wielu takich przypowieściach...

„W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom”. Mk 4, 33 - 34
„Bóg mi dlatego wszystko odbiera, żebym wreszcie zrozumiał, że On jest dla mnie wszystkim”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Bycie uczniem ma ten przywilej, że daje nam możliwość głębszej relacji z Jezusem. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Na ten widok zdziwili...

„Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie»”. Łk 2, 48
„Serce Dobrej Matki Maryi pociesza mnie nad obficie”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Fragment o zagubieniu Jezusa jasno pokazuje nam, że nie wszystko jest oczywiste w życiu Maryi i Józefa. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Bracia: Mnie, zgoła najmniejszemu...

„Bracia: Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy”. Ef 3, 8 - 9
„Nie my się zbliżamy do Królestwa Bożego, ale ono przychodzi do nas”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Bóg, znając nasze możliwości, pragnie nieustannie rozdzielać nam zadania. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Jezus powiedział do swoich...

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Mt 5, 20
„Praca na serio, praca wytrwała, szczera, radosna i sumienna jest cudownym twórcą dobrego środowiska. I właśnie dla pracy jestem. Każdą chwilę trudu mogę uświęcić”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Sprawiedliwość, którą mamy mieć, musi opierać się na nowym przykazaniu, które przyniósł Jezus, inaczej nie będziemy mogli tej sprawiedliwości sprostać. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Ktokolwiek więc zniósłby jedno...

„Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”. Mt 5, 19
„Trzeba silnej wiary, aby sobie powiedzieć, że przeogromne cierpienie nie jest bez znaczenia. Inaczej i krzyż Chrystusa nie miałby sensu, bo wszakże On wszystkie cierpienia skupia w sobie, jak w ognisku”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Uczenie zachowywania wszystkiego wiernie, co nakazał Pan, to ważne zadanie dla uczniów Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Bracia: Bóg mi świadkiem,...

„Bracia: Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie «tak» i «nie». Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był «tak» i «nie», lecz dokonało się w Nim «tak»”. 2 Kor 1, 18 - 19
„Cokolwiek na mnie ześlesz, wszystko to z rąk Twoich, o Panie, przyjmę”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Tak, które dokonało się w Jezusie na wolę Bożą powinno się dokonywać nieustannie w nas. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Jak bowiem obfitują w...

„Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy...” 2 Kor 1, 5 – 6 a
„Wszędzie się niesie radość i dobry uśmiech”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Będąc pocieszanymi dla naszej pociechy Bóg okazuje nam swoją miłość. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Gdy Adam spożył z...

„Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się»”. Rdz 3, 9 - 10
„Ze wszystkiego, co Pan Bóg daje, jestem zadowolony”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Bóg, kiedy mówi do Adama, to nie dlatego, że nie wie gdzie on jest, tylko dlatego, żeby nam pokazać zarówno to, co jest ważne w tej relacji, jak i Adamowi, kim on jest. ks. Rafał Jarosiewicz
wtorek, 08 czerwiec 2021 18:43

Czyńcie dobrze, a zło...

„Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości. Lepiej jest dawać jałmużnę aniżeli gromadzić złoto”. Tb 12, 7 c - 8
„Nie macie pojęcia, ile radości przynosi Ten, Któremu niedołężnie służę. Właściwie On sam wszystko robi, co dobre, a moje własne życie składa się z omyłek”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Po ludzku trudno jest uwierzyć, że lepiej dawać jałmużnę niż gromadzić złoto. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 1071

Top