Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

środa, 06 październik 2021 13:36

I Ja wam powiadam:...

„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. (Łk 11, 9)
„Od chwili, w której ukochałam cierpienie, przestało mi być cierpieniem”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezus, dając rozwiązania, prosi o zastosowanie ich w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 06 październik 2021 13:36

Gdy Jezus przebywał w...

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. (Łk 11, 1)
„W chwilach ciężkich i bolesnych nucę Ci, o Stwórco, hymn ufności, bo bezdenna jest przepaść ufności mojej ku Tobie, ku Twemu Miłosierdziu”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Uczniowie, zadając pytania Mistrzowi, w wielu miejscach otrzymują bardzo konkretne wskazania. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 06 październik 2021 13:36

Zobaczył Bóg czyny ich,...

„Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej”. (Jon 3, 10)
„Starać się o zacisze dla serca Jezusowego we własnym wnętrzu”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Bóg nieustannie szuka sposobu, aby prowadzić człowieka drogami do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 06 październik 2021 13:36

On rzekł: Będziesz miłował...

„On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. (Łk 10, 27)
„Jezus kocha dusze ukryte. Kwiat ukryty najwięcej zawiera w sobie woni”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Miłość do Pana Boga domaga się maksymalnego zaangażowania. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Kaznodzieja ma piękną i...

„Kaznodzieja ma piękną i trudną misję zjednoczenia kochających się serc: serca Pana i serc Jego ludu”. – Franciszek
Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (pkt 143)
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

2 Księga Kronik 25, 14 – 20

„Kiedy po rozbiciu Edomitów wrócił Amazjasz, wprowadził bogów synów Seiru i ustanowił ich bogami dla siebie, oddając im pokłon i paląc kadzidło. 15 Zapłonął wtedy gniew Pana na Amazjasza i wysłał On do niego proroka, który mu powiedział: Dlaczegoś szukał bogów tego ludu, którzy nie uratowali ich narodu z twojej ręki? 16 Kiedy on to do niego mówił, powiedział mu król: Czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań! Po cóż mają cię uderzyć? Prorok zaprzestał i zawołał: Wiem, że Bóg powziął zamiar, by cię zgubić za to, żeś to uczynił i nie usłuchałeś mojej rady. 17 Wtedy Amazjasz, król judzki, naradził się i wysłał posłów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, króla izraelskiego: Przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie! 18 A Joasz, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: Daj córkę swoją mojemu synowi za żonę! Lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przebiegał i rozdeptał cierń. 19 Mówisz sobie: Oto pobiłem Edomitów. Skutkiem czego twoje serce uniosło się pychą, by się chwalić. Pozostań teraz w swoim domu! Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda? 20 Lecz Amazjasz nie usłuchał, co było zrządzeniem Boga, który chciał ich wydać w ręce Joasza, za to, że szukali bogów Edomu”.
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Niestety w naszym życiu...

Niestety w naszym życiu boimy się działania Ducha Świętego, gdyż wiąże się to z przekraczaniem samego siebie, a tak trudno jest nam porzucić schematy, w których tkwimy. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Szczęśliwa dusza, która przez...


„Szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość”. (1075)
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

I (przez) samo to...

„I (przez) samo to zaś gorliwość całą wniósłszy ponadto, zaopatrzcie przez wiarę waszą cnotę, przez zaś cnotę poznanie, przez zaś poznanie wstrzemięźliwość, przez zaś wstrzemięźliwość wytrwałość, przez zaś wytrwałość nabożność, przez zaś nabożność kochanie braci, przez zaś kochanie braci miłość. Te bowiem wam będąc i obfitując, nie bezczynnych ani bezowocnych sprowadzają do (tego) Pana naszego Jezusa Pomazańca uznania; któremu bowiem nie są obecne te, ślepy jest będąc krótkowzrocznym, zapomnienie wziąwszy (o) oczyszczaniu (tych) od dawna jego grzechów. Dlatego bardziej, bracia, wykażcie gorliwość, (by) mocnym wasze powołanie i wybranie czynić sobie, to bowiem czyniąc nie potkniecie się kiedykolwiek; tak bowiem bogato zaopatrzone zostanie (dla) was wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Pomazańca”. (Piotra II 1, 5 – 11)
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Pismo musi się wypełnić,...

Pismo musi się wypełnić, ponieważ Bóg jest wierny we wszystkim. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 59 – 60 „Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał”.
Strona 1 z 1286

Top