Joanna Mrozik

Joanna Mrozik

poniedziałek, 18 listopad 2019 22:54

When he reached the place...

„When he reached the place, Jesus looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. 6And he came down quickly and received him with joy”. (Luke 19, 5 – 6)

poniedziałek, 18 listopad 2019 22:32

I jak przyszedł na (to) miejsce...

„I jak przyszedł na (to) miejsce, spojrzawszy do góry Jezus powiedział do niego: Zacheuszu, pospieszywszy się zejdź, dzisiaj bowiem w domu twym trzeba mi pozostać. I pospieszywszy się zeszedł, i podjął go radując się”. (Według Łukasza 19, 5 – 6)

poniedziałek, 18 listopad 2019 22:02

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce...

”Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany”. Łk 19, 5 - 6

„Dla otrzymania daru modlitwy i innych łask Boskich nie potrzeba zdolności naturalnych lub wykształcenia, ale serca pokornego i prostego, i od rzeczy ziemskich oderwanego”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Jezus dostrzega każdego człowieka, który zwraca się do niego. ks. Rafał Jarosiewicz

niedziela, 17 listopad 2019 00:31

I zawołał mówiąc:

„I zawołał mówiąc: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. I przodem idący karcili go, aby zamilkł. On zaś wiele bardziej krzyczał: Synu Dawida, zlituj się nade mną”. (Według Łukasza 18, 38 – 39)

niedziela, 17 listopad 2019 00:30

i będziecie nienawidzeni przez...

„i będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. I włos z głowy waszej nie zginie. W wytrwałości waszej zyskacie życie wasze”. (Według Łukasza 21, 17 – 19)

niedziela, 17 listopad 2019 00:29

Zaś Bóg nie miałby uczynić...

„Zaś Bóg nie miałby uczynić obrony wybranych jego, wołających do niego dniem i nocą, i zwleka (względem) nich? Mówię wam, że uczyni obronę ich w pośpiechu. Lecz Syn Człowieka przyszedłszy, czy znajdzie wiarę na ziemi?” (Według Łukasza 18, 7 – 8)

niedziela, 17 listopad 2019 00:20

He shouted, Jesus...

„He shouted, Jesus, Son of David, have pity on me! 39The people walking in front rebuked him, telling him to be silent, but he kept calling out all the more, Son of David, have pity on me!” (Luke 18, 38 – 39)

niedziela, 17 listopad 2019 00:19

You will be hated by...

„You will be hated by all because of my name, 18but not a hair on your head will be destroyed. 19By your perseverance you will secure your lives”. (Luke 21, 17 – 19)

niedziela, 17 listopad 2019 00:19

Will not God then secure...

„Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? 8I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?” (Luke 18, 7 – 8)

niedziela, 17 listopad 2019 00:06

Wtedy zaczął wołać:

„Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Łk 18, 38 - 39
”Miłość prawdziwa nie unika cierpień i utrapień, owszem, pragnie ich, by okazać, że kocha, a już przynajmniej woli cierpieć razem z umiłowaną osobą, niżeli bez niej się weselić”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. W proszeniu Jezusa możemy się uczyć wytrwałości od Bartymeusza, który nie zważa na opinię ludzką, tylko woła z całego swego serca. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 1341
Top