poniedziałek, 01 sierpień 2016 09:50

Misja

 

Misją Fundacji „SMS Z NIEBA” jest:

 

  • Rozpowszechnianie Słowa Bożego,

  • Rozpowszechnianie myśli Świętych Kościoła Katolickiego,

  • Organizowanie spotkań katechizacyjnych,

  • Bezpośrednie głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego,

  • Przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach oraz formacja wierzących do ewangelizacji.

 

 

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje swoją misję statutową poprzez:

 

  • Wysyłanie poprzez nowoczesne środki przekazu multimedialnego fragmentów Pisma Świętego oraz myśli Świętych Kościoła Katolickiego,

  • Organizowanie koncertów, sympozjów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów i rekolekcji,

  • Promowanie różnych inicjatyw o charakterze chrześcijańskim,

  • Organizowanie konkursów,

  • Prowadzenie wsparcia osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie budowania wartości.

 

 

 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja „SMS Z NIEBA” współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji „SMS Z NIEBA”.

 

 

 

Top