Rozważania do niedzielnych czytań (217)

Mt 5,38-48

Będziesz miłował swego bliźniego.

Mt 5,17-37

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Mt 5,13-16

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5,1-12a

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Mt 4,12-23

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.

J 1,29-34

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.(…)On jest Synem Bożym.

Mt 3,13-17

Głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Łk 2,16-21

Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko.

J 1,1-18

Wszystkim tym jednak, którzy Je (Słowo) przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.

Mt 1,18-24

Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Strona 11 z 11

Top