Mt 25, 1 - 13

10 listopad 2017
Mt 25,1-13
"Lecz On odpowiedział: <Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was>. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".
Współczesny świat bardzo napędza tempo życia. Granice wartości zacierają się i czasem trudno określić priorytety. Stawiani jesteśmy przed wyborami np. praca albo dzieci. Określając siebie jako katolik, praktykując, być może narażasz się na wyśmianie albo nawet odrzucenie przez kolegów z pracy... Czasy są trudne, a u Boga nie ma w kwestii wiary kompromisów. Albo czuwasz bez ustanku i jesteś Jego świadkiem, albo ryzykujesz usłyszenie słów, których nikt z nas raczej nie chce usłyszeć w swojej godzinie śmierci: nie znam cię. 
Dziś jest dobry czas na refleksję i zdeklarowanie się, po której jesteś stronie.
Panie Jezu, proszę, ucz mnie przyznawać się do Ciebie w każdej chwili mojego życia, ucz mnie być Twoim świadkiem.
Top