Mk 6, 1 - 6

05 lipiec 2024
Mk 6, 1 - 6
 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
 
Jezus robił swoje. Pomimo przeszkód i ludzkiego gadania. Myślę, jak jest ze mną w takich sytuacjach - czy mnie to bardziej zniechęca, czy nakręca do działania..., a przecież skoro chcę być blisko Niego i od Niego się uczyć, to..., no właśnie - iść mimo trudności, głosić według możliwości...

Top