Mt 4, 12 - 23

21 styczeń 2023

Mt 4, 12 - 23
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

"Nawracajcie się..." - tymi słowami rozpoczyna Jezus swoje nauczanie. To nie jest groźba, ani przestroga, ale pełne miłości słowa ukazujące właściwy człowiekowi kierunek. W zasadzie każdego dnia dobrze byłoby chcieć usłyszeć od Jezusa to zdanie. By nie zapomnieć, by się nie pogubić w trudzie dnia, by widzieć priorytety... To nie oklepany frazes ze Środy Popielcowej, ale bardzo konkretna wskazówka na codzienność. Codzienność, która poprzez nieustanne nawracanie się ma doprowadzić mnie do Ojca.

Top