J 18, 33 b - 37

19 listopad 2021

J 18, 33 b - 37
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Jezus wiedział, kim jest i co ma robić. Nawet "przyparty do muru", wydany przez "swoich" - nie zrezygnował. I choć wiedział, że Jego prawda nie była z "tamtego" świata i zwyczajnie nie pasowała do oczekiwań tłumu, On pozostał sobą do końca. 
Po ludzku stracił.
Patrzę teraz na swoje życie, na ostatni tydzień... Na swoje zyski i straty. Te pozorne i te faktyczne. Szukam prawdy. W Nim jest prawda, choć wielu i tak będzie gadać i wiedzieć lepiej.

Top