Mk 1, 12 - 15

18 luty 2021
Mk 1, 12 - 15
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 
Czasami mam tak, że wcale nie chcę słyszeć słów Jezusa. Lub słyszę, ale wydają mi się tak oklepane, że wymyślam coś jeszcze po swojemu - dopowiadam, przekręcam... Refleksja przychodzi dopiero po czasie. Może i znam Panie Jezu to, co powiedziałeś w Ewangelii, ale czy tak na serio noszę to w sercu? ...a może bardziej w kieszeni?
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - nie wierzyć sobie, ale Ewangelii i nieustannie się nawracać - w każdej sytuacji odwoływać się do tego, co Boże. Wyzwanie!

Top