Mt 22, 34 - 40

24 październik 2020
Mt 22, 34 - 40
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".
 
To taka Ewangelia w sam raz na dziś, na ten niezwykle wymagający czas. Przywraca równowagę, przypomina priorytety, studzi emocje... Nierozerwalne pierwsze z drugim. Miłowanie Pana Boga i bliźniego. Jezus nie pozostawia miejsca na jałowe dyskusje i ustępstwa. On sam pozostał do końca bez grzechu, nikomu nie zaszkodził, nie ubliżał i nie przeklinał, na czym to ten świat stoi i jak nisko upadło tak wielu..., a przecież wołali "ukrzyżuj!" i prowadzili Go na pewną śmierć. Kochać tak bardzo, tak na maksa i bezkompromisowo, pomimo, wbrew i na przekór - czyż nie tego właśnie uczy nas dzisiejsze Słowo? Kochać, nawet tych, których kochać jest trudno, albo nawet "się nie da". Miłować Boga i bliźnich. Ucz mnie Panie, proszę.

Top