Mt 16, 13 - 20

23 sierpień 2020

Mt 16, 13 - 20
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Kim On jest?
Kim Ty, Panie jesteś w moim życiu? Kim jesteś, gdy prowadzę samochód, gdy pracuję, sprzątam, gotuję, odpoczywam...? Kim Ty jesteś dla mnie - za Kogo Cię uważam? Pytania niczym rachunek sumienia robiony na zakończenie dnia. Bo właśnie odpowiedzi na nie, ujawniają, na czym buduję. Wskazują, czy mój dzień był oddaniem chwały Bogu, w których momentach zawalam i co wymaga pracy...
Panie Jezu, pragnę, byś zawsze był na pierwszym miejscu w moim życiu. 

Top