Mt 28, 16 - 20

23 maj 2020

Mt 28, 16 - 20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Ta końcówka Ewangelii wg Świętego Mateusza może być nam - współczesnym - pokrzepieniem. Jezus bowiem zbliża się i przemawia do tych, którzy wątpią. Ile przecież teraz i w nas jest pytań, wątpliwości, niepewności, braków... Nie dosyć, że czas jest bardzo specyficzny, to jeszcze świat jakoś niekoniecznie jest przychylny Jezusowym wartościom. Cóż możemy? Nadstawić ucha, otworzyć serce i zachowywać wszystko, co On - Bóg nam przykazał.
Panie Jezu, choć często trudno byłoby w ogóle rozpoznać, że jestem Twoim uczniem, to jednak wiem, że Ty patrzysz na pragnienia mojego serca. A jego pragnieniem jest przecież żyć według tego, coś przykazał. 

Top