J 14, 15 - 16. 23 b - 26

08 czerwiec 2019
J 14, 15 - 16. 23 b - 26 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".
Ostatnie zdanie dzisiejszego fragmentu wygląda jak klucz mający pomóc człowiekowi otworzyć każde zamknięte drzwi, które napotyka w swoim życiu. Bo cóż robić, gdy nie wiadomo, co robić? Tak często przecież nie widać drogi, wyjścia, rozwiązań... Można załamać ręce i wbić wzrok w podłogę. Można jednak zupełnie odwrotnie - wznieść dłonie, podnieść wzrok i wołać: przyjdź Duchu Święty! Przyjdź i pokaż mi, co mam robić, jak postąpić, co wybrać... To jakby już o krok bliżej do Nieba - bliżej miłości. 

Top