Mk 9, 38 - 43. 45. 47 - 48

29 wrzesień 2018
Mk 9, 38 - 43. 45. 47 - 48
"Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła..."
W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje, że nie ma takiej rzeczy, z której człowiek by nie mógł zrezygnować / oddać, byleby być blisko Boga. Odciąć rękę lub nogę, wyłupać oko... - to wielkie wyrzeczenia. Kroki te jednak warte są podjęcia ze względu na pełnię, którą chce dać człowiekowi Bóg. Obietnica wejścia do Królestwa Bożego, może determinować takie właśnie działania. Czasem tak jest, że ze względu na Chrystusa rezygnujesz z pewnych większych lub mniejszych rzeczy, by być wiernym. To dobra droga - tak mówi dzisiejsze Słowo. 

Top