J 15, 26 - 27; 16, 12 - 15

19 maj 2018
J 15, 26 - 27; 16, 12 - 15
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie".
Zadajesz Bogu dziesiątki pytań. Zazwyczaj zaczynają się od "dlaczego...?". Pewnie nie na wszystkie z nich udaje ci się uzyskać odpowiedź Pana. Bóg tak właśnie przychodzi! Czasem jest tak, że po chwili już wiesz, "dlaczego?", a innym razem czekasz tygodniami, miesiącami albo i nawet latami, by dostać jakiekolwiek światło w danej sprawie. Nie powód to jednak do myślenia, że Bóg o tobie zapomniał. Nic z tego. On przychodzi z odpowiedziami w swoim czasie - najlepszym według Niego dla ciebie. Człowiek chciałby wiedzieć już, a Bóg mówi jasno - wiele mam ci do powiedzenia, ale teraz tego jeszcze znieść nie możesz. Jedyne, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to faktycznie Mu zaufać - zaufać, że On wie lepiej i nie da tobie zginąć. Boga nie trzeba przeciągać na swoją stronę, ani dawać Mu duchowych "łapówek". Bo przecież: "Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy". Cierpliwości. 
Top