J 3, 14 - 21

11 marzec 2018
J 3, 14 - 21
"A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".
W dzisiejszej Ewangelii nie ma miejsca na zbyt wiele dyskusji. Sprawa postawiona jest bardzo jasno. Wystarczy określić się, po której stronie stoję - światła czy ciemności. Jeżeli wybieram ciemność - grzeszne postępowanie,  świadome działanie na swoją i bliźniego szkodę, to jednocześnie jestem też przeciw Bogu. Dokonując wyboru odwrotnego - idę z Nim, w godności i chwale dziecka Bożego. To nasza ludzka codzienność. Zmaganie się z życiem i wybory, które stoją przed każdym z nas. Czasem są proste, czasem skomplikowane. Pytanie: "Panie, czego Ty ode mnie chcesz w tej sytuacji?" i umiejętność usłyszenia Jego głosu, dają szansę na życie po stronie światła. 
Panie Jezu, pozwól mi proszę słyszeć i odkrywać Ciebie w każdej sytuacji mojego życia.  
Top