10. Inspiracja przez kabaret

25 styczeń 2018

Wielokrotnie i na różne sposoby osobiście jestem podnoszony i inspirowany przez Pana Boga, kiedy oglądam dobry kabaret. Dla mnie mistrzami taktu (mam nadzieję, że się to nie zmieni, chyba że będą podobni mistrzowie taktu) jest kabaret Hrabi. Czasem, aby na rekolekcjach ukazać jakąś rzeczywistość duchową korzystamy, jako wspólnota, z ich twórczości. 

Top