Trochę więcej o Bogu (574)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że objawienia prywatne nie należą do depozytu wiary? Zob. KKK 67

Czy wiesz, że w historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła? Zob. KKK 67

Czy wiesz, że zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków jest stopniowe wnikanie w znaczenie Objawienia? Zob. KKK 66

Czy wiesz, że nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego, Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 66

Czy wiesz, że Bóg w Jezusie powiedział już wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego? Zob. KKK 65

Czy wiesz, że Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca? Zob. KKK 65

Czy wiesz, że „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1 – 2)? Zob. KKK 65

Czy wiesz, że najdoskonalszym obrazem żywej nadziej zbawienia jest Maryja? Zob. KKK 64

Czy wiesz, że żywą nadzieję zbawienia Izraela zachowały święte kobiety: Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera? Zob. KKK 64

Czy wiesz, że prorocy głoszą radykalne odkupienie Ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności, zbawienie, które obejmie wszystkie narody? Zob. KKK 64

Top