Trochę więcej o Bogu (538)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Boski zamysł Objawienia związany jest ze szczególną „pedagogią Bożą”? Zob. KKK 53

Czy wiesz, że Boski zamysł Objawienia spełnia się równocześnie „przez czyny i słowa wewnętrznie ze sobą połączone” oraz wyjaśniające się wzajemnie? Zob. KKK 53

Czy wiesz, że Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie? Zob. KKK 52

Czy wiesz, że Bóg zamieszkuje niedostępną światłość? Zob. KKK 52

Czy wiesz, że Bóg w swej dobroci i mądrości objawił samego siebie i ukazał tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury? Zob. KKK 51

Czy wiesz, że istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach; jest to porządek Objawienia Bożego? Zob. KKK 50

Czy wiesz, że św. Tomasz z Akwinu powiedział, że: Mówiąc o Bogu, nie możemy określić, im On jest, ale wyłącznie kim nie jest i jakie miejsce zajmują inne byty w stosunku do Niego ? Zob. KKK 43

Czy wiesz, że gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo między nimi jest większe? Zob. KKK 43

Czy wiesz, że nasze ludzkie słowa będą zawsze nieadekwatne wobec tajemnicy Boga? Zob. KKK 42

Czy wiesz, że różnorodne doskonałości stworzeń odzwierciedlają nieskończoną doskonałość Boga? Zob. KKK 41

Top