Trochę więcej o Bogu (539)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu Objawicielowi? Zob. KKK 143

Czy wiesz, że przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę? Zob. KKK 143

Czy wiesz, że przez swoje Objawienie niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, by zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą, a adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara? Zob. KKK 142

Czy wiesz, że Pismo święte i Ciało Pańskie karmią całe życie chrześcijańskie i kierują nim? Zob. KKK 141

Czy wiesz, że Stary i Nowy Testament wyjaśniają się wzajemnie; obydwa są prawdziwym słowem Bożym? Zob. KKK 140

Czy wiesz, że Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia Stary? Zob. KKK 140

Czy wiesz, że jedność obu Testamentów wynika z jedności zamysłu Boga i Jego Objawienia? Zob. KKK 140

Czy wiesz, że cztery Ewangelie zajmują centralne miejsce, ponieważ ich ośrodkiem jest Jezus Chrystus? Zob. KKK 139

Czy wiesz, że Kościół przyjmuje i czci jako natchnione 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu? Zob. KKK 138

Czy wiesz, że Bóg jest Autorem Pisma świętego, inspirującym jego ludzkich autorów? Zob. KKK 136

Top