Trochę więcej o Bogu (1432)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe? Zob. KKK 1293
Czy wiesz, że w obrzędzie bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową? Zob. KKK 1293
Czy wiesz, że Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha? Zob. KKK 1287
Czy wiesz, że istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego? Zob. KKK 1278
Czy wiesz, że zgodnie z wolą Pana chrzest jest konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza? Zob. KKK 1277
Czy wiesz, że wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego? Zob. KKK 1275
Czy wiesz, że pieczęć chrzcielna uzdalnia i zobowiązuje chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i gorliwej miłości? Zob. KKK 1273
Czy wiesz, że sakramentu chrztu udziela się jeden raz, i że nie może on być powtórzony? Zob. KKK 1272
Czy wiesz, że chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, które oznacza jego przynależność do Chrystusa? Zob. KKK 1272
Czy wiesz, że ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego? Zob. KKK 1272

Top