Trochę więcej o Bogu (995)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go Parakletem, co tłumaczy się zazwyczaj jako Pocieszyciel? Zob. KKK 692

Czy wiesz, że pojęcie „Duch” jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa Ruah, które dosłownie oznacza tchnienie, powietrze, wiatr? Zob. KKK 691

Czy wiesz, że Duch Święty jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem? Zob. KKK 691

Czy wiesz, że Jezus jest Chrystusem namaszczonym, ponieważ Duch Święty jest Jego namaszczeniem i wszystko, co dokonuje się od chwili Wcielenia, wypływa z tej pełni? Zob. KKK 690

Czy wiesz, że gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swojego Ducha? Zob. KKK 689

Czy wiesz, że adorując Trójcę Świętą, ożywiającą, współistotną i niepodzielną, wiara Kościoła wyznaje także odrębność Osób? Zob. KKK 689

Czy wiesz, że ten, którego Ojciec posłał do naszych serc, Duch Jego Syna, jest prawdziwie Bogiem? Zob. KKK 689

Czy wiesz, że Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, którą przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego? Zob. KKK 688

Czy wiesz, że Ducha Świętego poznajemy jedynie, gdy objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze? Zob. KKK 687

Czy wiesz, że Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia? Zob. KKK 686

Top