Trochę więcej o Bogu (587)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Bóg najbardziej okazuje swoją wszechmoc dobrowolnie odpuszczając grzechy? Zob. KKK 270

Czy wiesz, że Bóg okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby? Zob. KKK 270

Czy wiesz, że Bóg jest Ojcem wszechmogącym? Zob. KKK 270

Czy wiesz, że Bóg jest Władcą historii; rządzi sercami i wydarzeniami według swego upodobania? Zob. KKK 269

Czy wiesz, że Bóg jest Panem wszechświata, którego porządek sam ustalił i który jest Mu całkowicie poddany i uległy? Zob. KKK 269

Czy wiesz, że w jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego? Zob. KKK 267

Czy wiesz, że Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w tym, co czynią? Zob. KKK 267

 Czy wiesz, że wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji? Zob. KKK 266

Czy wiesz, że przez łaskę chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” jesteśmy wzywani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej? Zob. KKK 265

Czy wiesz, że Duch Święty pochodzi od Ojca jako pierwszego źródła, a – przez wieczny dar Ojca dla Syna – wspólnie od Ojca i Syna? Zob. KKK 264

Top