Trochę więcej o Bogu (1432)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Zgromadzeniem eucharystycznym, ponieważ jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz, zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest określana przez wiele nazw, przez co wyraża się Jej niewyczerpane bogactwo? Zob. KKK 1328
Czy wiesz, że Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary? Zob. KKK 1327
Czy wiesz, że przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie wieczne, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich? Zob. KKK 1326
Czy wiesz, że Eucharystia jest szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu? Zob. KKK 1325
Czy wiesz, że Eucharystia właściwie oznacza i cudownie urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół istnieje? Zob. KKK 1325
Czy wiesz, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha? Zob. KKK 1324

Top