Trochę więcej o Bogu (1572)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną za grzech? Zob. KKK 1472
Czy wiesz, że nawracając się do Chrystusa przez pokutę i wiarę, grzesznik przechodzi ze śmierci do życia i nie idzie na sąd? Zob. KKK 1470
Czy wiesz, że z Królestwa Bożego wyklucza grzech ciężki? Zob. KKK 1470
Czy wiesz, że tylko idąc drogą nawrócenia, możemy wejść do Królestwa Bożego? Zob. KKK 1470
Czy wiesz, że już teraz, w tym życiu, jest nam dana możliwość wyboru między życiem, a śmiercią? Zob. KKK 1470
Czy wiesz, że w sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób sąd, któremu zostanie poddany na końcu życia ziemskiego? Zob. KKK 1470
Czy wiesz, że sakrament pokuty jedna nas z Kościołem? Zob. KKK 1469
Czy wiesz, że sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe „zmartwychwstanie duchowe”, przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych? Zob. KKK 1468
Czy wiesz, że celem i skutkiem sakramentu pokuty jest pojednanie z Bogiem? Zob. KKK 1468
Czy wiesz, że cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem? Zob. KKK 1468
Strona 12 z 79

Top