Trochę więcej o Bogu (1373)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe? Zob. KKK 1293
Czy wiesz, że w obrzędzie bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową? Zob. KKK 1293
Czy wiesz, że Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha? Zob. KKK 1287
Czy wiesz, że istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego? Zob. KKK 1278
Czy wiesz, że zgodnie z wolą Pana chrzest jest konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza? Zob. KKK 1277
Czy wiesz, że wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego? Zob. KKK 1275
Czy wiesz, że pieczęć chrzcielna uzdalnia i zobowiązuje chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i gorliwej miłości? Zob. KKK 1273
Czy wiesz, że sakramentu chrztu udziela się jeden raz, i że nie może on być powtórzony? Zob. KKK 1272
Czy wiesz, że chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, które oznacza jego przynależność do Chrystusa? Zob. KKK 1272
Strona 12 z 69

Top