Trochę więcej o Bogu (1373)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu? Zob. KKK 1316
Czy wiesz, że Kościół chce, by żadne z jego dzieci, nawet najmniejsze, nie odchodziło z tego świata nie udoskonalone przez Ducha Świętego darem pełni Chrystusa? Zob. KKK 1314
Czy wiesz, że jeśli jakiś chrześcijanin znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, każdy kapłan może udzielić mu bierzmowania? Zob. KKK 1314
Czy wiesz, że pierwotnym szafarzem bierzmowania jest biskup? Zob. KKK 1312
Czy wiesz, że przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania? Zob. KKK 1311
Czy wiesz, że przyjmując bierzmowanie trzeba być w stanie łaski? Zob. KKK 1310
Czy wiesz, że katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej? Zob. KKK 1309
Czy wiesz, że przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 1309
Czy wiesz, że chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione? Zob. KKK 1306
Czy wiesz, że sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz? Zob. KKK 1304
Strona 11 z 69

Top