Trochę więcej o Bogu (1572)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wyznawanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane? Zob. KKK 1493
Czy wiesz, że kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia? Zob. KKK 1493
Czy wiesz, że jeśli żal za grzechy opiera się na innych motywach, niż miłość, to nazywamy go niedoskonałym? Zob. KKK 1492
Czy wiesz, że jeśli źródłem żalu za grzechy jest miłość do Boga, to nazywamy go doskonałym? Zob. KKK 1492
Czy wiesz, że żal za grzechy powinien wypływać z motywów wynikających z wiary? Zob. KKK 1492
Czy wiesz, że trzema aktami spełnianymi przez penitenta w sakramencie pokuty są: żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i dzieło zadośćuczynienia? Zob. KKK 1491
Czy wiesz, że sakrament pokuty składa się z trzech aktów spełnianych przez penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana? Zob. KKK 1491
Czy wiesz, że droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i pokutą, zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć w przyszłości? Zob. KKK 1490
Czy wiesz, że powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi? Zob. KKK 1489
Czy wiesz, że w świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata? Zob. KKK 1488
Strona 11 z 79

Top