Trochę więcej o Bogu (1229)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że według Katechizmu wiara to odpowiedź człowieka dana Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia? Zob. KKK 26

Czy wiesz, że Katechizm został ukierunkowany na dojrzewanie wiary, na jej zakorzenienie w życiu i promieniowanie nią przez świadectwo? Zob. KKK 23

Czy wiesz, że Katechizm zwraca szczególną uwagę na wykład doktrynalny, ponieważ pragnie pomóc w pogłębieniu znajomości wiary? Zob. KKK 23

Czy wiesz, że Katechizm odnosi się nieustannie do tekstów Pisma Świętego i proponuje, żeby czytać je w Słowie? Zob. KKK 19

Czy wiesz, że Katechizm należy czytać jako całość? Zob. KKK 18

Czy wiesz, że Katechizm jest pomyślany jako organiczny wykład całej wiary katolickiej? Zob. KKK 18

Czy wiesz, że jednym z celów Katechizmu jest ukazanie celu ostatecznego człowieka stworzonego na obraz Boży? Zob. KKK 16

Czy wiesz, że drugi dział Katechizmu wykłada, jak zbawienie Boże, dokonane raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, jest uobecniane w świętych czynnościach liturgii Kościoła, a szczególnie w siedmiu sakramentach? Zob. KKK 15

Czy wiesz, że Katechizm wykłada najpierw, co to jest Objawienie, przez które Bóg zwraca się do człowieka i udziela się człowiekowi, oraz na czym polega wiara, przez którą człowiek odpowiada Bogu? Zob. KKK 14

Czy wiesz, że ci którzy przez wiarę i chrzest należą do Chrystusa powinni wyznawać swoją wiarę chrzcielną wobec ludzi? Zob. KKK 14

Top