Czy wiesz, że Bóg najbardziej...

01 luty 2018

Czy wiesz, że Bóg najbardziej okazuje swoją wszechmoc dobrowolnie odpuszczając grzechy? Zob. KKK 270

Top