Czy wiesz, że Bóg okazuje swoją...

01 luty 2018

Czy wiesz, że Bóg okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby? Zob. KKK 270

Top